امروز ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۴۴

آمار جدید مخاطبان رمضانی تلویزیون اعلام شد/ «زیرخاکی» پربیننده‌ترین سریال

بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما شبکه یک در بخش سریال‌ها، ویژه‌برنامه‌های افطار و ویژه‌برنامه‌های سحر، جایگاه اول را در جذب مخاطب از آن خود کرد.
به گزارش خبرگزاری صبا به نقل از روابط عمومی سازمان صداوسیما، نظرسنجی مرکز تحقیقات در ۱۹ روز سپری شده از ماه رمضان نشان می‌دهد ۸۶ درصد مردم بیننده برنامه‌های سیما بوده‌اند و تا اینجا سریال «زیرخاکی» شبکه «یک» توانسته خود را به باشگاه مجموعه‌های تلویزیونی دارای بیش از ۵۰ درصد بیننده برساند. بر اساس این نظرسنجی، شبکه یک در بخش سریال‌ها، ویژه‌برنامه‌های افطار و ویژه‌برنامه‌های سحر، جایگاه اول و شبکه سه در بخش‌های ترتیل‌خوانی، سخنرانی مذهبی، مناجات‌خوانی و ویژه‌برنامه‌های شب قدر، رتبه اول را در جذب مخاطب از آن خود کرده‌اند.

در این نظرسنجی که در سراسر کشور انجام شده، تا اولین شب قدر، سریال «زیرخاکی» با ۵۱٫۳ درصد، پربیننده‌ترین سریال سیما بوده و رضایت ۷۸٫۴ درصد از بینندگان را در حد «زیاد» جلب کرده است. سریال «بچه مهندس۳» شبکه «دو» با جذب ۴۱٫۷ درصد مخاطب و کسب رضایت در حد «زیاد» ۸۴٫۸ درصدی و سریال «سرباز» شبکه سه با ۲۹٫۴ درصد مخاطب و کسب رضایت در حد «زیاد» ۳۷٫۶ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. سریال «پدر پسری» شبکه پنج هم با جذب ۱۰٫۲ درصد بیننده، توانسته رضایت ۵۷٫۱ درصد مخاطبان را در حد «زیاد» جلب کند.مقایسه آمار ۸ روز ابتدایی ماه مبارک با آمار جدید حکایت از افزایش بینندگان مجموعه‌های تلویزیونی رمضانی شبکه‌های مختلف سیما دارد، به طوری که تعداد بینندگان «زیرخاکی» شبکه یک ۷٫۴ درصد، «بچه مهندس۳» شبکه دو ۸٫۴ درصد، «سرباز» شبکه سه ۵٫۴ درصد و «پدر پسری» شبکه پنج حدود یک درصد افزایش داشته است.

مقایسه میزان بیننده برنامه‌های ویژه افطار، سحر، ترتیل‌خوانی، سخنرانی مذهبی و مناجات‌خوانی با نظرسنجی قبلی هم نشان می‌دهد بینندگان برنامه‌های ماه مبارک رمضان، به جز ویژه برنامه‌های سحر، افزایش داشته است. بر این اساس، مخاطبان برنامه‌های افطار ۳٫۷ درصد، ترتیل خوانی ۱٫۷ درصد، سخنرانی مذهبی ۳٫۷ درصد و مناجات خوانی ۲٫۶ درصد رشد داشته، در مقابل از تعداد مخاطبان برنامه‌های سحر ۱٫۶ درصد کم شده است. در اولین شب قدر هم نزدیک به ۵۰ درصد مردم پای تلویزیون احیا داشتند.

آمار بازدیدها و رتبه‌بندی سریال‌ها در جدول زیر آمده است:

ردیفمجموعه تلویزیونیشبکهدرصد بینندهدرصد رضایت «زیاد»
۱زیرخاکییک۵۱٫۳۷۸٫۴
۲بچه مهندس۳دو۴۱٫۷۸۴٫۸
۳سربازسه۲۹٫۴۳۷٫۶
۴پدر پسریپنج۱۰٫۲۵۷٫۱

بر اساس این نظرسنجی، ۳۱٫۳ درصد پاسخگویان بیننده ویژه برنامه‌های افطار شبکه‌های سیما بوده‌اند. از میان این برنامه‌ها «دعوت» شبکه یک با ۱۸درصد، پربیننده‌تر از دیگر برنامه‌ها بوده و رضایت در حد «زیاد» ۸۶٫۱ درصد بینندگان را کسب کرده است. بعد از دعوت، «مثل ماه» شبکه «سه» با ۱۰٫۲ درصد مخاطب و کسب رضایت در حد «زیاد» ۷۷٫۸ درصد مخاطبان، در رتبه بعدی قرار دارد.

جدول و آمار این برنامه‌ها به شرح زیر است:

ردیفویژه برنامهشبکهدرصد بیننده
۱دعوتیک۱۸
۲مثل ماهسه۱۰٫۲
۳زندگی پس از زندگیچهار۶٫۵
۴ضیافتقرآن۳٫۴
۵مکثدو۳٫۲
۶جشن رمضانپنج۲٫۹
۷خرم شهرسلامت۱٫۳
۸رفیقامید۰٫۸

نظرسنجی مرکز تحقیقات نشان می‌دهد ۲۰٫۹ درصد مردم بیننده ویژه‌برنامه‌های سحر از شبکه‌های سیما بوده‌اند و در این میان، برنامه «ماه خدا» از شبکه یک با ۱۲٫۳ درصد، پربیننده‌تر از دیگر برنامه‌ها بوده و رضایت در حد «زیاد» ۸۶٫۵ درصد بینندگان را کسب کرده است. بعد از «ماه خدا» نیز «ماه من» شبکه «سه» با ۸٫۱ درصد مخاطب قرار دارد.

در جدول زیر آمار بینندگان این برنامه‌ها را به تفکیک مشاهده می‌کنید:

ردیفویژه برنامهشبکهدرصد بیننده
۱ماه خدایک۱۲٫۳
۲ماه منسه۸٫۱
۳مهمان خداقرآن و معارف۲٫۳
۴پگاه عاشقیدو۱٫۹
۵خلوتگاه عارفانپنج۱
۶سحوریچهار۰٫۶
۷ایوان خداافق۰٫۶
۸رفیقامید۰٫۵

۳۰٫۲ درصد پاسخگویان هم بیننده ترتیل خوانی قرآن کریم از شبکه‌های سیما بوده‌اند. از میان بینندگان این برنامه‌ها ۱۱٫۴ درصد این برنامه‌ها را بیشتر از شبکه «سه»، ۶٫۲ درصد از شبکه «قرآن و معارف» و ۵٫۵ درصد از شبکه «استانی» تماشا می‌کنند. در همین حال، ۴٫۲ درصد هم اعلام کرده‌اند برای پیگیری این برنامه به نام شبکه دقت نمی‌کنند.

جدول و آمار این برنامه‌ها به شرح زیر است:

ردیفبرنامه‌های ترتیل‌خوانی شبکهدرصد بیننده
۱سه۱۱٫۴
۲قرآن و معارف۶٫۲
۳شبکه‌های استانی۵٫۵
۴دو۳٫۹
۵پنج۱٫۵
۶افق۱
۷چهار۱
۷آموزش۰٫۲
۸سلامت۰٫۲
۹سایر۲٫۱
۱۰به نام شبکه دقت نمی‌کنم۴٫۲

بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات، ۳۱٫۲ درصد پاسخگویان مشتری سخنرانی‌های مذهبی هستند که از شبکه‌های سیما پخش می‌شود. از این میان، ۱۲٫۷ درصد، این برنامه‌ها را بیشتر از شبکه «سه» تماشا می‌کنند. در همین حال، ۶٫۷ درصد هم اعلام کرده‌اند برای پیگیری این برنامه به نام شبکه دقت نمی‌کنند.

در جدول زیر آمار بینندگان این برنامه‌ها را به تفکیک مشاهده می‌کنید:

ردیفبرنامه‌های سخنرانی مذهبی شبکهدرصد بیننده
۱سه۱۲٫۷
۲یک۷٫۸
۳دو۴٫۴
۴شبکه‌های استانی۳٫۷
۵قرآن و معارف۲٫۶
۶پنج۱٫۳
۷چهار۰٫۵
۸افق۰٫۵
۹سایر۱٫۱
۱۰به نام شبکه دقت نمی‌کنم۶٫۷

نظرسنجی مرکز تحقیقات نشان می‌دهد ۳۳ درصد پاسخگویان برنامه‌های مناجات‌خوانی شبکه‌های سیما را دیده‌اند. از این میان، ۷٫۸ درصد، این برنامه‌ها را بیشتر از شبکه «سه» و ۷٫۱ درصد از شبکه «یک» به تماشای این برنامه‌ها نشسته‌اند.

جدول و آمار این برنامه‌ها به شرح زیر است:

ردیفبرنامه‌های مناجات خوانی شبکهدرصد بیننده
۱سه۷٫۸
۲یک۷٫۱
۳شبکه‌های استانی۶٫۳
۴دو۶
۵قرآن۲٫۸
۶پنج۱٫۹
۷افق۰٫۵
۸چهار۰٫۲
۹سایر۱٫۱
۱۰به نام شبکه دقت نمی‌کنم۸٫۱

نزدیک به ۵۰ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی از شبکه‌های مختلف سیما بیننده برنامه‌های شب قدر بودند. ۱۹٫۲ درصد این برنامه‌ها را بیشتر از شبکه «سه» دیدند و ۱۳٫۱ درصد هم از شبکه «یک» پیگیر این برنامه‌ها بودند.

جدول آمار این برنامه‌ها به شرح زیر است:

ردیفویژه برنامه‌های شب قدردرصد بیننده
۱سه۱۹٫۲
۲یک۱۳٫۱
۳شبکه‌های استانی۸٫۱
۴دو۷٫۳
۵پنج۳٫۱
۶قرآن و معارف۱٫۵
۷چهار۱
۸آموزش۰٫۳
۹افق۰٫۳
۱۰سایر۰٫۵
۱۱به نام شبکه دقت نمی‌کنم۴٫۹

بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات، ۲۲٫۷ درصد پاسخگویان در ماه مبارک رمضان شنونده برنامه‌های رادیو بوده‌اند که نسبت به نظرسنجی قبلی ۱٫۱ درصد افزایش مخاطب را نشان می‌دهد. از میان شنوندگان برنامه‌های رادیو، ۳۴٫۴ درصد برنامه‌ها را بیشتر از رادیو «استانی» گوش می‌کنند. آمار تفکیکی شنوندگان برنامه‌های رمضانی رادیو هم به شرح زیر است:

ردیفبرنامه‌های رمضانی رادیودرصد شنونده
۱استانی۳۴٫۴
۲جوان۱۴٫۶
۳آوا۱۰۶
۴پیام۹٫۹
۵ایران۷٫۹
۶قرآن۶٫۶
۷تهران۴
۸ورزش۳٫۳
۸معارف۳٫۳
۹صبا۲٫۶
۹سلامت۲٫۶
۱۰فرهنگ۲
۱۱تلاوت۱٫۳
۱۲سایر۳٫۳
۱۳به نام شبکه دقت نمی‌کنم۱۴٫۶
انتهای پیام/

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است