آمار جدید مخاطبان رمضانی تلویزیون اعلام شد/ «زیرخاکی» پربیننده‌ترین سریال | خبرگزاری صبا
امروز ۱۴ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۰۴:۱۶

آمار جدید مخاطبان رمضانی تلویزیون اعلام شد/ «زیرخاکی» پربیننده‌ترین سریال

بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما شبکه یک در بخش سریال‌ها، ویژه‌برنامه‌های افطار و ویژه‌برنامه‌های سحر، جایگاه اول را در جذب مخاطب از آن خود کرد.
به گزارش خبرگزاری صبا به نقل از روابط عمومی سازمان صداوسیما، نظرسنجی مرکز تحقیقات در ۱۹ روز سپری شده از ماه رمضان نشان می‌دهد ۸۶ درصد مردم بیننده برنامه‌های سیما بوده‌اند و تا اینجا سریال «زیرخاکی» شبکه «یک» توانسته خود را به باشگاه مجموعه‌های تلویزیونی دارای بیش از ۵۰ درصد بیننده برساند. بر اساس این نظرسنجی، شبکه یک در بخش سریال‌ها، ویژه‌برنامه‌های افطار و ویژه‌برنامه‌های سحر، جایگاه اول و شبکه سه در بخش‌های ترتیل‌خوانی، سخنرانی مذهبی، مناجات‌خوانی و ویژه‌برنامه‌های شب قدر، رتبه اول را در جذب مخاطب از آن خود کرده‌اند.

در این نظرسنجی که در سراسر کشور انجام شده، تا اولین شب قدر، سریال «زیرخاکی» با ۵۱٫۳ درصد، پربیننده‌ترین سریال سیما بوده و رضایت ۷۸٫۴ درصد از بینندگان را در حد «زیاد» جلب کرده است. سریال «بچه مهندس۳» شبکه «دو» با جذب ۴۱٫۷ درصد مخاطب و کسب رضایت در حد «زیاد» ۸۴٫۸ درصدی و سریال «سرباز» شبکه سه با ۲۹٫۴ درصد مخاطب و کسب رضایت در حد «زیاد» ۳۷٫۶ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. سریال «پدر پسری» شبکه پنج هم با جذب ۱۰٫۲ درصد بیننده، توانسته رضایت ۵۷٫۱ درصد مخاطبان را در حد «زیاد» جلب کند.مقایسه آمار ۸ روز ابتدایی ماه مبارک با آمار جدید حکایت از افزایش بینندگان مجموعه‌های تلویزیونی رمضانی شبکه‌های مختلف سیما دارد، به طوری که تعداد بینندگان «زیرخاکی» شبکه یک ۷٫۴ درصد، «بچه مهندس۳» شبکه دو ۸٫۴ درصد، «سرباز» شبکه سه ۵٫۴ درصد و «پدر پسری» شبکه پنج حدود یک درصد افزایش داشته است.

مقایسه میزان بیننده برنامه‌های ویژه افطار، سحر، ترتیل‌خوانی، سخنرانی مذهبی و مناجات‌خوانی با نظرسنجی قبلی هم نشان می‌دهد بینندگان برنامه‌های ماه مبارک رمضان، به جز ویژه برنامه‌های سحر، افزایش داشته است. بر این اساس، مخاطبان برنامه‌های افطار ۳٫۷ درصد، ترتیل خوانی ۱٫۷ درصد، سخنرانی مذهبی ۳٫۷ درصد و مناجات خوانی ۲٫۶ درصد رشد داشته، در مقابل از تعداد مخاطبان برنامه‌های سحر ۱٫۶ درصد کم شده است. در اولین شب قدر هم نزدیک به ۵۰ درصد مردم پای تلویزیون احیا داشتند.

آمار بازدیدها و رتبه‌بندی سریال‌ها در جدول زیر آمده است:

ردیف مجموعه تلویزیونی شبکه درصد بیننده درصد رضایت «زیاد»
۱ زیرخاکی یک ۵۱٫۳ ۷۸٫۴
۲ بچه مهندس۳ دو ۴۱٫۷ ۸۴٫۸
۳ سرباز سه ۲۹٫۴ ۳۷٫۶
۴ پدر پسری پنج ۱۰٫۲ ۵۷٫۱

بر اساس این نظرسنجی، ۳۱٫۳ درصد پاسخگویان بیننده ویژه برنامه‌های افطار شبکه‌های سیما بوده‌اند. از میان این برنامه‌ها «دعوت» شبکه یک با ۱۸درصد، پربیننده‌تر از دیگر برنامه‌ها بوده و رضایت در حد «زیاد» ۸۶٫۱ درصد بینندگان را کسب کرده است. بعد از دعوت، «مثل ماه» شبکه «سه» با ۱۰٫۲ درصد مخاطب و کسب رضایت در حد «زیاد» ۷۷٫۸ درصد مخاطبان، در رتبه بعدی قرار دارد.

جدول و آمار این برنامه‌ها به شرح زیر است:

ردیف ویژه برنامه شبکه درصد بیننده
۱ دعوت یک ۱۸
۲ مثل ماه سه ۱۰٫۲
۳ زندگی پس از زندگی چهار ۶٫۵
۴ ضیافت قرآن ۳٫۴
۵ مکث دو ۳٫۲
۶ جشن رمضان پنج ۲٫۹
۷ خرم شهر سلامت ۱٫۳
۸ رفیق امید ۰٫۸

نظرسنجی مرکز تحقیقات نشان می‌دهد ۲۰٫۹ درصد مردم بیننده ویژه‌برنامه‌های سحر از شبکه‌های سیما بوده‌اند و در این میان، برنامه «ماه خدا» از شبکه یک با ۱۲٫۳ درصد، پربیننده‌تر از دیگر برنامه‌ها بوده و رضایت در حد «زیاد» ۸۶٫۵ درصد بینندگان را کسب کرده است. بعد از «ماه خدا» نیز «ماه من» شبکه «سه» با ۸٫۱ درصد مخاطب قرار دارد.

در جدول زیر آمار بینندگان این برنامه‌ها را به تفکیک مشاهده می‌کنید:

ردیف ویژه برنامه شبکه درصد بیننده
۱ ماه خدا یک ۱۲٫۳
۲ ماه من سه ۸٫۱
۳ مهمان خدا قرآن و معارف ۲٫۳
۴ پگاه عاشقی دو ۱٫۹
۵ خلوتگاه عارفان پنج ۱
۶ سحوری چهار ۰٫۶
۷ ایوان خدا افق ۰٫۶
۸ رفیق امید ۰٫۵

۳۰٫۲ درصد پاسخگویان هم بیننده ترتیل خوانی قرآن کریم از شبکه‌های سیما بوده‌اند. از میان بینندگان این برنامه‌ها ۱۱٫۴ درصد این برنامه‌ها را بیشتر از شبکه «سه»، ۶٫۲ درصد از شبکه «قرآن و معارف» و ۵٫۵ درصد از شبکه «استانی» تماشا می‌کنند. در همین حال، ۴٫۲ درصد هم اعلام کرده‌اند برای پیگیری این برنامه به نام شبکه دقت نمی‌کنند.

جدول و آمار این برنامه‌ها به شرح زیر است:

ردیف برنامه‌های ترتیل‌خوانی شبکه درصد بیننده
۱ سه ۱۱٫۴
۲ قرآن و معارف ۶٫۲
۳ شبکه‌های استانی ۵٫۵
۴ دو ۳٫۹
۵ پنج ۱٫۵
۶ افق ۱
۷ چهار ۱
۷ آموزش ۰٫۲
۸ سلامت ۰٫۲
۹ سایر ۲٫۱
۱۰ به نام شبکه دقت نمی‌کنم ۴٫۲

بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات، ۳۱٫۲ درصد پاسخگویان مشتری سخنرانی‌های مذهبی هستند که از شبکه‌های سیما پخش می‌شود. از این میان، ۱۲٫۷ درصد، این برنامه‌ها را بیشتر از شبکه «سه» تماشا می‌کنند. در همین حال، ۶٫۷ درصد هم اعلام کرده‌اند برای پیگیری این برنامه به نام شبکه دقت نمی‌کنند.

در جدول زیر آمار بینندگان این برنامه‌ها را به تفکیک مشاهده می‌کنید:

ردیف برنامه‌های سخنرانی مذهبی شبکه درصد بیننده
۱ سه ۱۲٫۷
۲ یک ۷٫۸
۳ دو ۴٫۴
۴ شبکه‌های استانی ۳٫۷
۵ قرآن و معارف ۲٫۶
۶ پنج ۱٫۳
۷ چهار ۰٫۵
۸ افق ۰٫۵
۹ سایر ۱٫۱
۱۰ به نام شبکه دقت نمی‌کنم ۶٫۷

نظرسنجی مرکز تحقیقات نشان می‌دهد ۳۳ درصد پاسخگویان برنامه‌های مناجات‌خوانی شبکه‌های سیما را دیده‌اند. از این میان، ۷٫۸ درصد، این برنامه‌ها را بیشتر از شبکه «سه» و ۷٫۱ درصد از شبکه «یک» به تماشای این برنامه‌ها نشسته‌اند.

جدول و آمار این برنامه‌ها به شرح زیر است:

ردیف برنامه‌های مناجات خوانی شبکه درصد بیننده
۱ سه ۷٫۸
۲ یک ۷٫۱
۳ شبکه‌های استانی ۶٫۳
۴ دو ۶
۵ قرآن ۲٫۸
۶ پنج ۱٫۹
۷ افق ۰٫۵
۸ چهار ۰٫۲
۹ سایر ۱٫۱
۱۰ به نام شبکه دقت نمی‌کنم ۸٫۱

نزدیک به ۵۰ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی از شبکه‌های مختلف سیما بیننده برنامه‌های شب قدر بودند. ۱۹٫۲ درصد این برنامه‌ها را بیشتر از شبکه «سه» دیدند و ۱۳٫۱ درصد هم از شبکه «یک» پیگیر این برنامه‌ها بودند.

جدول آمار این برنامه‌ها به شرح زیر است:

ردیف ویژه برنامه‌های شب قدر درصد بیننده
۱ سه ۱۹٫۲
۲ یک ۱۳٫۱
۳ شبکه‌های استانی ۸٫۱
۴ دو ۷٫۳
۵ پنج ۳٫۱
۶ قرآن و معارف ۱٫۵
۷ چهار ۱
۸ آموزش ۰٫۳
۹ افق ۰٫۳
۱۰ سایر ۰٫۵
۱۱ به نام شبکه دقت نمی‌کنم ۴٫۹

بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات، ۲۲٫۷ درصد پاسخگویان در ماه مبارک رمضان شنونده برنامه‌های رادیو بوده‌اند که نسبت به نظرسنجی قبلی ۱٫۱ درصد افزایش مخاطب را نشان می‌دهد. از میان شنوندگان برنامه‌های رادیو، ۳۴٫۴ درصد برنامه‌ها را بیشتر از رادیو «استانی» گوش می‌کنند. آمار تفکیکی شنوندگان برنامه‌های رمضانی رادیو هم به شرح زیر است:

ردیف برنامه‌های رمضانی رادیو درصد شنونده
۱ استانی ۳۴٫۴
۲ جوان ۱۴٫۶
۳ آوا ۱۰۶
۴ پیام ۹٫۹
۵ ایران ۷٫۹
۶ قرآن ۶٫۶
۷ تهران ۴
۸ ورزش ۳٫۳
۸ معارف ۳٫۳
۹ صبا ۲٫۶
۹ سلامت ۲٫۶
۱۰ فرهنگ ۲
۱۱ تلاوت ۱٫۳
۱۲ سایر ۳٫۳
۱۳ به نام شبکه دقت نمی‌کنم ۱۴٫۶
انتهای پیام/

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است


جدول فروش فیلم ها

عنوان
فروش (تومان)
 • انفرادی
  316,156,036,00
 • بی صدا حلزون
  939,875,00
 • سگ بند
  363,094,505,94
 • سلفی با دموکراسی
  949,435,00
 • قدغن
  2,225,545,00
 • لامینور
  14,275,485,00
 • بدون قرار قبلی
  5,966,737,50
 • مغز استخوان
  20,655,025,00
 • علفزار
  59,422,775,00
 • سلفی با دموکراسی
  188,855,00
 • روز صفر
  89,222,280,00
 • مجبوریم
  14,725,890,00
 • والدین امانتی
  1,535,895,00
 • پسران دریا
  148,265,00