امروز ۲۸ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۴۹

تصویب آیین نامه جدید شورای داوری خانه تئاتر ایران

آیین نامه منازعه و اختلافات صنفی خانه تئاتر ایران و فعالان تئاتری ایران در 6 ماده به تصویب رسید.

به گزارش صبا به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، آیین نامه منازعه و اختلافات صنفی خانه تئاتر ایران و فعالان تئاتری ایران که محمدرضا غفاری وکیل این خانه تهیه و تنظیم کرده است، در ۶ ماده از سوی هیات مدیره مرکزی خانه تئاتر مصوب شد.

طبق این آیین نامه، اعضای شورای داوری خانه تئاتر متشکل از یک مسئول شوراست که توسط هیات مدیره خانه تئاتر انتخاب می شود و ۲ عضو  که توسط این مسئول منتخب، مصوب می شوند.

همچنین طبق این آیین نامه، مدت خدمت این شورا تا پایان ماموریت هر دوره از هیات مدیره وقت خانه تئاتر خواهد بود و پس از خاتمه  مدت ماموریت اعضای هیات مدیره، زمان ماموریت این افراد نیز به پایان می رسد. همچنین انتخاب مجدد مسئول و اعضای شورا به این سمت ها برای دوره های متوالی منعی ندارد.

این آیین نامه، مشتمل بر ۶ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸ به تصویب هیات مدیره خانه  تئاتر رسید و از تاریخ تصویب، لازم الاجراست و از این پس، آیین نامه شورای داوری خانه تئاتر ایران مصوب ۵ اسفندماه ۱۳۸۸ و بازنگری مجدد آن در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۸۹ ملغی و بلااثر خواهد بود.

مشروح آیین نامه را می توانید در اینجا بخوانید:

آیین نامه شورای داوری ۹۸ (۱)

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است