امروز ۹ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۲۵
همزمان با روز جهانی جامعه اطلاعاتی؛

کتاب «روزنامه نگاری جامعه اطلاعاتی» منتشر شد/ گفتگو با متخصصان

کتاب «روزنامه نگاری جامعه اطلاعاتی» مشتمل بر مصاحبه‌هایی با استادان و متخصصان جامعه اطلاعاتی کشور از سوی انتشارات پشتیبان منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صبا، کتاب «روزنامه نگاری جامعه اطلاعاتی» مشتمل بر مصاحبه‌های متعدد با استادان و متخصصان جامعه اطلاعاتی کشور با حوزه‌های تخصصی متنوع و بینارشته‌ای منتشر شد.

این کتاب به بررسی فرایند شکل گیری و گسترش جامعه اطلاعاتی در ایران از طرح موضوع تا سیاستگذاری در سطوح عالی، رویه‌های سازمانی و برنامه‌ریزی‌های نهادی در بخش‌های مختلف دولتی، خصوصی و مدنی و نحوه مراودات با مجامع بین المللی می پردازد.

ویژگی این مصاحبه‌ها تبعیت از روند تاریخی است که سیر پیشرفت و تکامل جامعه اطلاعاتی و توسعه ظرفیت‌ها و قابلیت‌های ارتباطی و اطلاعاتی ایران را طی سالیان گذشته تا به امروز به دست می‌دهد و مخاطب با مطالعه دیدگاه متخصصان می‌تواند روند توسعه و ارتقا، موانع و کاستی‌ها را در یک فضای مقایسه‌ای میان آنچه بوده ایم، هستیم و خواهیم بود به نظاره و قضاوت بنشیند.

با عنایت به ویژگی روزنامه نگاری که از موقعیت زمانی و مکانی تحلیل مسایل و موضوعات پیروی می‌کند در این کتاب نیز آنچه انعکاس می‌یابد، گفت‌وگوهایی است که به فراخور شرایط با استادان و متخصصان مرتبط که در آن زمینه صاحب دیدگاه و تجربه علمی و مدیریتی هستند شکل گرفته و سعی داشته است تا نگاه همه جانبه و بی طرفانه داشته باشد.

یکی از ویژگی‌های عمده جامعه اطلاعاتی، تحول و سرعت تغییرات آن است که در ابعاد فناورانه به طور چشمگیر مشهود است اما بدین معنی نیست که این موضوع در حوزه سیاستگذاری نیز با همین سرعت پی گرفته شود. چه بسا تصمیم گیری های حکومتی، سرعت توسعه دسترسی و کاربری فناوری را نیز با تاخیر مواجه سازد اما آنچه ملموس است قدرت و سطح وسیع تغییرات و دگرگونی‌های ناشی از آن در بلند مدت است که بستر و راه خود را گشوده و جوامع را برای همگون سازی و پاسخ به مطالبات اجتماعی مهیا می‌کند.

بر اساس چنین مقتضیاتی مخاطب این کتاب در اثنای مطالعه گفت‌وگوها از این دگرگونش آگاهی می‌یابد و آنجا که ناآگاهی‌ها، مقاومت‌ها و چالش‌های سیاستی و مدیریتی مانع از توسعه فناورانه و جامعوی می‌شود، برایش آشکار شده و به زمینه‌ها، علل و عوامل پدیداری چنین رویکردها و مواضعی پی می‌برد.

در این اثر سیدتقی کمالی به عنوان یک روزنامه‌نگار جامعه اطلاعاتی و پیشگام در راه‌اندازی، توسعه و پیشبرد این ژانر تخصصی روزنامه نگاری در قالب مصاحبه‌های تخصصی با استادان و متخصصان علوم ارتباطات و اطلاعات، جامعه شناسی، مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات درباره آثار و نتایج تحولات حاضر و پیش روی جامعه بشری و دیجیتال شدن امور، گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و فراگیری نقش فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی در زندگی مردم گفت‌وگو می‌کند.

دیدگاه‌های مصاحبه شوندگان از این حیث مهم و قابل توجه است که هر یک سال‌ها سوابق آموزشی، پژوهشی، مدیریتی و اجرایی در حوزه‌های مرتبط را بر عهده داشته و از نزدیک در فعالیت‌ها و فرایندهای علمی و حرفه‌ای جامعه اطلاعاتی ایفای نقش کرده‌اند.

خواندن گفت‌وگوهای این کتاب مخاطبان را به بینش و قدرت تحلیل برای درک موضوعات و مسایل دنیای دیجیتال می‌رساند.

کتاب «روزنامه نگاری جامعه اطلاعاتی» در ۲۶۱ صفحه از سوی انتشارات پشتیبان و با قیمت ۴۵ هزار تومان منتشر شده و در دسترس علاقه مندان است.

انتهای پیام/

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است


جدول فروش فیلم ها

عنوان
فروش (تومان)
 • خط باریک قرمز
  89,047,55
 • بازگشت کوتاه
  43,905,20
 • منگی
  27,696,90
 • تا ابد
  703,153,55
 • یلدا
  250,332,19
 • بی حسی موضعی
  532,165,25
 • قتل عمد
  98,569,79
 • پرو
  41,665,25
 • دریا موج کاکا
  30,220,25