امروز ۴ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۱:۰۰

جدول مدرسه تلویزیونی ویژه چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت

جدول شماره ٧۵ مدرسه تلویزیونی ایران در روز چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صبا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سیما، جدول شماره ۷۵ مدرسه تلویزیونی ایران در روز چهار شنبه ٢۴ اردیبهشت ماه برای شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

شبکه ‌آموزش
 
متوسطه دوره اول:

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ریاضی  پایه ٩
ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ادبیات فارسی پایه ٨
ساعت ٨:۴۵ تا  ٩:٠۵ درس علوم تجربی پایه ٧
ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵  درس ادبیات فارسی پایه ٧

برنامه دوره ابتدایی:

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول
ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم
ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس فارسی و نگارش پایه سوم
ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم
ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس علوم تجربی و تفکر پایه پنجم
ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵  درس ریاضی٣  پایه ١٢ رشته علوم تجربی
ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس ریاضی١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس فیزیک ٢ پایه١١ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس ریاضی٢  پایه ١١رشته علوم تجربی
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس دین و زندگی ٢ پایه ۱۱ رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس هندسه٣  پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک

شبکه چهار

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت٧ تا ٧:٢۵ درس ریاضی١ -پایه١٠-نسبت های مثلثاتی -شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش.

ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵۵ استاندارد کاربر کپچرینگ -پایه١٢رشته های کامپیوتر -شاخه کاردانش

ساعت ٧:۵۵ تا ٨:١٠ درس الزامات محیط کار -پایه١٠ -مهارتهای کاریابی شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش  .

ساعت٨:١٠ تا ٨:۴٠ درس دانش فنی تخصصی پودمان ۵-پایه١٢-رشته شبکه و نرم افزار رایانه -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵ درس عناصر و جزییات -پایه١٢-رشته نقشه کشی معماری-شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ٩:٠۵  تا ٩:٣٠  درس برنامه نویس تراش CNC -پایه١٢ -رشته ماشین ابزار – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس دین و زندگی ٢ – پایه ١١ رشته ادبیات  و علوم انسانی

ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس فلسفه ٢ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس اقتصاد  پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

جدول شماره ۳۵ زنگ قرآن ، زنگ زندگی شبکه‌ قرآن و معارف سیما
متوسطه دوره اول:

ساعت ۱۱:۱۵ تا ۱۱:۳۵ آموزش کتاب دین و زندگی پایه دوازدهم
ساعت ۱۶:۴۵ تا  ۱۷ آموزش کتاب دین و زندگی پایه یازدهم

برنامه دوره ابتدایی:

از ساعت ۱۰:۱۵  تا ۱۰:۳۵ آموزش قرآن پنجم دبستان

از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۶:۴۵  هدیه های آسمان پنجم دبستان

انتهای پیام/

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است


  جدول فروش فیلم ها

  عنوان
  فروش (تومان)
  • خط باریک قرمز
   89,047,55
  • بازگشت کوتاه
   43,905,20
  • منگی
   27,696,90
  • تا ابد
   703,153,55
  • یلدا
   250,332,19
  • بی حسی موضعی
   532,165,25
  • قتل عمد
   98,569,79
  • پرو
   41,665,25
  • دریا موج کاکا
   30,220,25