امروز ۴ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۱۸

برنامه مدرسه تلویزیونی ایران در روز ۲۲ اردیبهشت

جدول شماره ٧٣ مدرسه تلویزیونی ایران برای روز دوشنبه 22 اردیبهشت ماه برای شبکه های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صبا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سیما، جدول شماره ٧٣ مدرسه تلویزیونی ایران در روز دوشنبه ٢٢ اردیبهشت برای شبکه های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

شبکه ‌آموزش:

متوسطه دوره اول:
ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی دوره متوسطه

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ریاضی پایه ٩
ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ریاضی پایه ٨
ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس مطالعات اجتماعی پایه ٧
ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس علوم تجربی پایه ٩

برنامه دوره ابتدایی:

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس علوم تجربی و تفکر پایه اول
ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه دوم
ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم
ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه چهارم
ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم
ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس زبان انگلیسی١ پایه ١٠ تمام رشته ها
ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس زیست شناسی ٢ پایه١١ رشته علوم تجربی
ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس حسابان ١ پایه١١ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس دین و زندگی ١ پایه ١٠ رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس فیزیک٣ پایه ١٢ رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فارسی٣ پایه ١٢ تمام رشته ها

شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت٧ تا ٧:٢۵ کارگاه گرافیک – پایه ۱۰ و ۱۱ رشته گرافیک شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠ استاندارد کاربر کپچرینگ پایه ۱۲ رشته تولید محتوای الکترونیکی شاخه کاردانش.
ساعت٧:۵٠ تا ٨:١۵ استاندارد روتوش و ترمیم عکس رایانه ای پایه ۱۲ رشته عکاسی دیجیتال شاخه کاردانش.
ساعت٨:١۵ تا ٨:۴٠ استاندارد کاربر نرم افزار رایانه – پایه ۱۰ رشته های کامپیوتر شاخه کاردانش.
ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵ درس عربی ۲ پایه ۱۱ مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش
ساعت٩:٠۵ تا ٩:٣٠ درس دانش فنی پایه سبک شناسی -پایه ۱۰ – رشته طراحی و دوخت شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس ریاضی و آمار ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس جغرافیا ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس ریاضی و آمار ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

جدول شماره ۳۳ زنگ قرآن ، زنگ زندگی شبکه‌ قرآن و معارف سیما
متوسطه دوره اول:

ساعت ۱۱:۱۵ تا ۱۱:۳۵ کتاب آموزش قرآن پایه نهم

ساعت ۱۶:۴۵ تا ۱۷ کتاب پیام های آسمان پایه نهم

برنامه دوره ابتدایی:

ازساعت ۱۰:۱۵ تا ۱۰:۳۵ آموزش قرآن سوم دبستان
از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۶:۴۵ کتاب هدیه های آسمان سوم دبستان

انتهای پیام/

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است