امروز ۶ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۰۵

جدول شماره ۶٨ مدرسه تلویزیونی ایران در ۱۷ اردیبهشت

جدول شماره ۶٨ مدرسه تلویزیونی ایران در سه شبکه برای روز 17 اردیبهشت ماه اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صبا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سیما؛ جدول شماره ۶٨ مدرسه تلویزیونی ایران در روز چهارشنبه ١٧ اردیبهشت برای شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

شبکه ‌آموزش

متوسطه دوره اول:

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ریاضی  پایه ٩
ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ادبیات فارسی  پایه ٨
ساعت ٨:۴۵ تا  ٩:٠۵ درس علوم تجربی  پایه ٧
ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵  درس  ریاضی  پایه ٨

برنامه دوره ابتدایی:

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول
ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی  پایه دوم
ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس فارسی و نگارش سوم
ساعت١٢تا ١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم
ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس علوم تجربی و تفکر پایه پنجم
ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵  درس ریاضی٣  پایه ١٢ رشته علوم تجربی
ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس ریاضی١ پایه١٠ رشته  ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس فیزیک ٢  پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس هندسه١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس ریاضی٢  پایه ١١  رشته علوم تجربی
ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس هندسه٣  پایه ١٢  رشته ریاضی فیزیک

شبکه چهار

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای و کاردانش:

ساعت٧ تا ٧:٢۵ درس رنگ کاری روی چوب – پایه ١١و١٢- رشته صنایع چوب و مبلمان – شاخه فنی و حرفه ای.
ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵۵ درس پیاده سازی  سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب   – پایه ١١  -رشته شبکه و نرم افزار رایانه – شاخه فنی و حرفه ای.
ساعت ٧:۵۵ تا٨:٢٠  استاندارد گرافیک رایانه ای، ایجاد جلوه ویژه تصاویر – پایه١٠ و١١ – شاخه کاردانش.
ساعت٨:٢٠ تا ٨:۴٠ درس ریاضی٣ پودمان۵ – شاخه‌های فنی و حرفه ای و کاردانش
ساعت ٨:۴٠ تا  ٩:٠۵  درس مبانی طراحی معماری -پایه١٢  -رشته نقشه کشی معماری – شاخه فنی و حرفه ای .
ساعت٩:٠۵  تا ٩:٣٠  استاندارد شهروند الکترونیک – پایه١٠ – رشته کامپیوتر – شاخه کاردانش
ساعت ٣٠: ٩ تا   ١٠:٠٠ درس جغرافیا۲ پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس  فلسفه ٢  پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس  اقتصاد پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

جدول شماره ٢٩ زنگ قرآن، زنگ زندگی شبکه‌ قرآن و معارف سیما

متوسطه دوره اول:

ساعت ۱۱:۱۵ تا ۱۱:۳۵  آموزش کتاب دین وزندگی پایه دوازدهم
ساعت ۱۶:۴۵  تا  ۱۷ آموزش کتاب دین وزندگی پایه یازدهم

برنامه دوره ابتدایی:

ساعت ۱۰:۱۵  تا ۱۰:۳۵ آموزش قرآن، پایه پنجم دبستان

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۶:۴۵ هدیه های آسمان، پایه پنجم دبستان

انتهای پیام/

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است