امروز ۴ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۵۰

برنامه‌های مدرسه تلویزیونی در ۱۶ اردیبهشت

جدول شماره ۶٧ مدرسه تلویزیونی برای روز سه شنبه ١۶ اردیبهشت برای شبکه های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صبا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سیما، جدول شماره ۶٧ مدرسه تلویزیونی برای روز سه شنبه ١۶ اردیبهشت برای شبکه های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

شبکه ‌آموزش:

ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی دوره متوسطه

متوسطه دوره اول:

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ادبیات فارسی پایه ٩
ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس عربی پایه ٨
ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس
ریاضی پایه ٧
ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس نگارش پایه ٨

برنامه دوره ابتدایی :
ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول
از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم
از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی سوم
ازساعت١٢تا١٢:٣٠ درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه چهارم
از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس فارسی و نگارش ‌ پایه پنجم
از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه ششم

متوسطه دوم :
ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس هندسه٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس شیمی١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس جغرافیای ایران پایه ١٠ تمام رشته ها
ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس زیست شناسی ١ پایه ١٠ رشته علوم تجربی
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس عربی،زبان قرآن ٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس زیست شناسی٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی

شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:
ساعت٧ تا ٧:٢۵ ریاضی١ – پایه۱٠ – نسبتهای مثلثاتی – شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش .
ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠ تولید و پرورش حبوبات -مراقبت از بوته – پایه ١٠ -رشته امورزراعی -شاخه فنی و حرفه ای .
ساعت٧:۵٠ تا٨:١٠ استاندارد حسابداری صنعتی -سیستم هزینه یابی مرحله ای -پایه١٢ – رشته حسابداری مالی شاخه کاردانش .
ساعت٨:١٠ تا ٨:٣۵ استاندارد طراح امور گرافیکی،ادامه آموزش فتوشاپ – پایه ۱۱ – رشته کامپیوتر شاخه کاردانش
ساعت ٨:٣۵ تا ٩:٠٠ استاندارد طراح امور گرافیکی،ادامه آموزش فتوشاپ – پایه ۱۱ – رشته کامپیوتر شاخه کاردانش .
ساعت ٩ تا ٩:٣٠ کتاب توسعه سلامت و سبک زندگی با ورزش – پایه ۱۲ – رشته تربیت بدنی – شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس تاریخ اسلام ١ پایه١٠ رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس علوم و فنون ادبی٢ پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس تاریخ اسلام ٢ پایه١١ رشته علوم و معارف اسلامی

جدول شماره ۲۸ زنگ قرآن ،زنگ زندگی شبکه‌ قرآن و معارف سیما

متوسطه دوره اول:

ساعت ۱۱:۱۵ تا ۱۱:۳۵ آموزش کتاب علوم ومعارف قرآن دهم

ساعت ۱۶:۴۵ تا ۱۷ آموزش کتاب دین وزندگی دهم

برنامه دوره ابتدایی:
ازساعت ۱۰:۱۵ تا ۱۰:۳۵ آموزش قرآن، پایه چهارم دبستان
از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۶:۴۵ هدیه های آسمان، پایه چهارم دبستان

انتهای پیام/

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است


  جدول فروش فیلم ها

  عنوان
  فروش (تومان)
  • خط باریک قرمز
   89,047,55
  • بازگشت کوتاه
   43,905,20
  • منگی
   27,696,90
  • تا ابد
   703,153,55
  • یلدا
   250,332,19
  • بی حسی موضعی
   532,165,25
  • قتل عمد
   98,569,79
  • پرو
   41,665,25
  • دریا موج کاکا
   30,220,25