امروز ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۱۰

«نود» و عادل فردوسی پور موضوع یک نمایش شد

«علیه من شهادت نده 90» عنوان نمایشی است که با موضوع عادل فردوسی پور و تعطیلی برنامه نود در تماشاخانه سپند روی صحنه می رود.

به گزارش صبا، حسین حیدری پور با نمایشی با عنوان «علیه من شهادت نده ۹۰» که به موضوع دوری عادل فردوسی پور و حذف برنامه نود اشاره دارد، به صحنه تئاتر برمی گردد.

حسین حیدری پور نمایش «علیه من شهادت نده ۹۰» را به نویسندگی آرمان طیران از اواسط مرداد ماه در تماشاخانه سپند روی صحنه می برد که این نمایش به دوری عادل فردوسی پور از تلویزیون و حذف برنامه نود از زاویه ای متفاوت می پردازد.

حیدری پور که پیش از این نمایش «چه می کنه این! عادل فردوسی پور» را در سال ۹۴ در فرهنگسرای نیاوران روی صحنه برده بود، واکاوی و آسیب شناسی فوتبال را از چندین زاویه مختلف در این نمایش بررسی می کند و تعطیلی برنامه نود را بعد از بیست سال یکی از دلایل روی صحنه بردن این نمایش می داند.

حسین حیدری پور،پیش از این نمایش های «خرس»، «دو پرس روزگار تلخ»،«صد سال پیش از تنهایی ما»،«ابریشم و آتش»، «مسیحا» و…را روی صحنه برده است.

نمایش «علیه من شهادت نده ۹۰»، از اواسط مرداد ماه در تماشاخانه سپند روی صحنه می رود.

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است