گزارش تصویری صبا از روز دوم هفتمین «جشنواره فیلم شهر»