امروز ۱۰ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۱۱

هیات داوران جشن مستقل سینمای مستند معرفی شدند

اسامی اعضای هیات داوران یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران اعلام شد.
به گزارش صبا به نقل از روابط عمومی جشن مستقل سینمای مستند ایران، اسامی هیات داوران یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران اعلام شد.
جعفر صانعى مقدم، علیرضا حسینى، حسن بهرام زاده، فرخ فدایى، معین کریم الدینى، حمید نجفى راد، محسن رمضان زاده، محمدحسن دامن زن، اشکان اشکانى آثار یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران را داوری می کنند.
یازدهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران به ریاست محمد صوفی، ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸ برگزار می شود.

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است