امروز ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۴:۵۸

نمایش های خیابانی سی و هشتمین «تئاتر فجر»

نمایش های خیابانی سی و هشتمین «تئاتر فجر» تا روز یکشنبه ۲۰ بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

عکس: علی دهقان

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است