امروز ۱۳ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۲۲

پیش تولید «زندانی‌ها» تا ماه رمضان ادامه دارد

پیش تولید فیلم سینمایی «زندانی ها» تا ماه رمضان ادامه دارد و فیلمبرداری آن نیز پس از ماه رمضان شروع خواهد شد.

به گزارش صبا، فیلم سینمایی «زندانی ها»به کارگردانی و تهیه کنندگی مسعود ده نمکی مراحل پیش تولید خودرا سپری می کند و در حال حاضر ساخت جلوه های ویژه آن درحال انجام است.
همچنین پیش تولید این فیلم سینمایی تا ماه رمضان ادامه دارد و فیلمبرداری آن نیز پس از ماه رمضان شروع خواهد شد.
همچنین شنیده ها حاکی از آن است که مانند فیلم «رسوایی۲»که سکانس ویژه ای مانند زلزله در بخش جلوه های ویژه داشت،در این فیلم هم سکانس خاصی در بخش جلوه های ویژه رخ می دهد و اتفاق جدیدی دراین  بخش  در سینمای ایران رخ  خواهد داد.

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است