امروز ۱۳ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۳۷

گردش مالی بیش از پانصد میلیون تومانی دو سالن

تماشاخانه ایرانشهر که در بهمن و اسفندسال گذشته میزبان پنج نمایش در دو سالن استاد ناظرزاده‌کرمانی و استاد سمندریان بود، به گیشه‌ای معادل 544 میلیون و 178 هزار تومان دست یافت.

 

به گزارش صبا، نمایش‌های «زندانی خیابان دوم» به کارگردانی مه‌لقا باقری با ۸ هزار ۷۲۰ مخاطب،«شلتر» به کارگردانی امین میری با ۳ هزار و ۲۳۷ مخاطب، «فهرست مردگان» به کارگردانی رضا ثروتی با ۳ هزار و ۶۱۳ مخاطب، «پیانیستولوژی» به کارگردانی محمدحسن نیازی با ۱ هزار ۶۴۴ مخاطب و «گل» به کارگردانی یاسر خاسب با ۹۴۵ مخاطب که به ترتیب در ماه‌های بهمن و اسفند اجرای عمومی خود را در سالن‌های استاد ناظرزاده و استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر آغاز کرده بودند به ترتیب ۷، ۱۹ و ۲۵ اسفند سال ۹۶ به کار خود در این مجموعه پایان دادند.

اجرای بسیار خوب مخاطبان از روایت یک زندانی

نمایش «زندانی خیابان دوم» به کارگردانی مه‌لقا باقری از ۱۳ بهمن لغایت ۲۵ اسفندماه مهمان سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر بود. این نمایش در ۳۷ اجرای خود پذیرای هشت‌هزار و ۷۲۰ مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۲۶۳۰ مخاطب با بلیت‌های ۱۵ و ۳۰ هزارتومانی ۵۵۹۲ مخاطب با بلیت‌های ۳۵و۴۰ هزار تومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۴۹۴ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

حدود پنج درصد از مخاطبان «زندانی خیابان دوم» با بلیت مهمان به تماشای نمایش نشسته‌اند. همچنین با توجه به این‌که ظرفیت سالن استاد سمندریان در این اجرا، ۲۸۰ نفر بوده است، این اثر توانسته است در ۳۷ اجرای خود، ۸۴ درصد ظرفیت سالن سمندریان را پر کند.

فروش نمایش «زندانی خیابان دوم» طی ۳۷ اجرا مبلغ ۲۹۵ میلیون و ۸۷۹ هزار تومان بوده است.

«شلتر» و اجرایی دو گانه در دو سالن

نمایش «شلتر» به کارگردانی امین میری نیز در ۳۱ اجرای خود پذیرای ۳ هزار و ۲۳۷ مخاطب بود. از این تعداد ۹مخاطب با بلیت‌های ۱۵ هزارتومانی و ۲۸۸۲ مخاطب با بلیت ۲۵ هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۳۴۶ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان از این نمایش دیدن کردند.

حدود ۱۰ درصد از مخاطبان «شلتر» با بلیت مهمان به تماشای نمایش نشسته‌اند. همچنین با توجه به این نکته که ظرفیت سالن استاد ناظرزاده‌کرمانی ۲۱۲ نفر است، این اثر توانسته است در ۳۱ اجرای خود، ۵۰ درصد ظرفیت سالن را پر کند.

فروش نمایش «شلتر» طی ۳۱ اجرا مبلغ ۷۲ میلیون و ۱۸۵ هزار تومان بوده است.

البته این نمایش در ابتدا در سالن استاد سمندریان اجرای خود را آغاز کرد اما به‌دلیل مشکلاتی که برای اجرای دو نمایش دیگر در این سالن به‌وجود آمده بود، خودخواسته به سالن استاد ناظرزاده نقل مکان کرد. شاید یکی از دلایل کم بودن استقبال از «شلتر» در ایرانشهر را بتوان با ساعت نامناسب اجرا و تغییر سالن مربوط دانست. چرا که ایرانشهر، نخستین تجربه «شلتر» نبود و این اثر در فروردین‌ماه سال ۹۶ در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفته بود. این نمایش در سالن قشقایی و طی ۱۴ اجرا میزبان ۱۵۶۲ مخاطب بود و توانست به گیشه ۲۲ میلیون و ۷۰۶ هزار تومان دست یابد. با توجه به این نکته که ظرفیت سالن قشقایی ۹۶ نفر است، «شلتر» موفق شد بیش از ۱۰۰ درصد از ظرفیت خود را پر کند. درواقع «شلتر» در سال ۱۳۹۶ بیش از ۹۴ میلیون تومان فروخت.

نمایش «فهرست مردگان» به کارگردانی رضا ثروتی نیز که از ۱۹ بهمن الی ۲۵ اسفند در سالن استاد ناظرزاده‌کرمانی روی صحنه رفته بود، در ۳۰ اجرای خود پذیرای ۳ هزار ۶۱۳ مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۱۳۵۹مخاطب با بلیت‌های ۲۵و۲۰،۱۵ هزارتومانی،
۱۹۲۰ مخاطب با بلیت ۳۰،۳۵و
۴۰ هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۳۴۶ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان این اثر نمایشی را دیدند.

حدود ۹٫۵ درصد از مخاطبان «فهرست مردگان» با بلیت مهمان به تماشای نمایش نشسته‌اند. همچنین با توجه به این نکته که ظرفیت سالن استاد ناظرزاده‌کرمانی ۲۱۲ نفر است، این اثر توانسته است در ۳۰ اجرای خود، ۵۶ درصد ظرفیت سالن را پر کند.

فروش نمایش «فهرست مردگان» طی ۳۰ اجرا مبلغ ۱۰۸ میلیون و ۴۳۶ هزار تومان بوده است. 

«پیانیستولوژی» و مخاطبانی که روی زمین نشستند

نمایش «پیانیستولوژی» به کارگردانی محمد نیازی نیز که از ۲۵ بهمن الیهفتم اسفندماه در سالن ناظرزاده‌کرمانی روی صحنه بود، در ۱۱ اجرای خود پذیرای ۱ هزار ۶۴۴ مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۶۲۴ مخاطب با بلیت‌های ۱۵ ،۲۰ و ۲۵ هزارتومانی، ۸۷۲ مخاطب با بلیت ۳۵ هزارتومانی این اثر نمایشی را دیدند. همچنین تعداد ۱۴۸ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

حدود ۹ درصد از مخاطبان «پیانیستولوژی» با بلیت مهمان به تماشای نمایش نشسته‌اند. همچنین با توجه به این نکته که ظرفیت سالن استاد ناظرزاده‌کرمانی ۲۱۲ نفر است، این اثر توانسته است در ۱۱ اجرای خود، بیش از صددرصد ظرفیت سالن را پر کند. حداقل ۳۰۲ مخاطب خارج از ظرفیت این نمایش را دیده‌اند.

فروش نمایش «پیانیستولوژی» طی ۱۱ اجرا مبلغ ۴۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان بوده است.

ظرفیت محدود صندلی‌های «گل» و استقبال بیش از صددرصدی نمایش

نمایش «گل» به کارگردانی یاسر خاسب نیز از ۹ الی ۱۹ اسفندماه در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه رفت. این نمایش در ۱۲ اجرای خود پذیرای ۹۴۵ مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۱۲۸ مخاطب با بلیت‌های ۲۰ هزارتومانی و ۶۷۰ مخاطب با بلیت های ۲۵و ۳۰ هزارتومانی این اثر نمایشی را دیدند. همچنین تعداد ۱۴۷ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

حدود ۱۵ درصد از مخاطبان «گل» با بلیت مهمان به تماشای نمایش نشسته‌اند. همچنین با توجهبه این نکته که ظرفیت سالن استاد سمندریان برای این نمایش حدود ۵۴ نفر تعیین شده بود، این اثر توانسته است در ۱۲ اجرای خود، بیش از صد درصد ظرفیت سالن را پر کند.

از آن‌جا که نمایش «گل» با عنصر خاک سروکار داشت، تنها یک ردیف از صندلی‌های سالن دو سویه سمندریان را در اختیار گروه بدن دیوانه قرار داده بودند و با توجه به استقبال مخاطبان این نمایش تمدید نشد.

فروش نمایش «گل» طی ۱۲ اجرا مبلغ ۲۱ میلیون و ۲۴۵ هزار تومان بوده است.

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است