امروز ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۱۸

نشست خبری «آبادان یازده ۶۰» در پردیس ملت

نشست خبری فیلم «آبادان یازده 60» با حضور عوامل و بازیگران فیلم برگزار شد.

عکس: سهیل صلاحی زاده

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است