امروز ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۱۰

نشست خبری «ابر بارانش گرفته» در پردیس ملت

نشست خبری فیلم «ابر بارانش گرفته» با حضور عوامل و بازیگران فیلم برگزار شد.

عکس: سهیل صلاحی زاده

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است