برگزاری مجمع عمومی انجمن عکاسان ایران تعلیق شد/ ادامه فعالیت هیات مدیره فعلی

به گزارش خبرگزاری صبا به نقل از روابط عمومی انجمن عکاسان ایران، برگزاری مجمع عمومی انجمن عکاسان ایران برای انتخاب هیات مدیره انجمن با توجه به تصمیم به تغییر مرجع صدور مجوز فعالیت انجمن فعلا به حالت تعلیق درآمده است و هیات مدیره فعلی انجمن تا مشخص شدن مرجع صدور مجوز و نظارت بر فعالیت انجمن به فعالیت قانونی خود ادامه می‌دهد.

انجمن عکاسان ایران با مجوز و نظارت کمیسیون ماده 10 قانون احزاب و تشکل ها فعالیت می کند و به تازگی وزارت کشور اعلام کرده است تصمیم دارد تا مرجع صدور مجوز و نظارت بر فعالیت تشکل های هنری که دارای مجوز از وزارت کشور هستند را به بخش دیگری در وزارت کشور یا وزارتخانه ای دیگر محول کند و تا مشخص شدن مرجع صدور مجوز و نظارت و طی مراحل اداری آن مجوزی برای برگزاری مجمع عمومی انجمن عکاسان ایران صادر نخواهد شد و انجمن عکاسان ایران با شرایط و هیات مدیره فعلی می تواند و مجاز است فعالیت قانونی خود را تا مشخص شدن این وضعیت از سوی وزارت کشور ادامه دهد.

در سال جاری هیات مدیره انجمن عکاسان ایران در هماهنگی با وزارت کشور و با توجه به پایان دوره سه ساله هیات مدیره دو بار برای برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره در اردیبهشت ماه و آبان ماه اقدام کرد که در اردیبهشت ماه به دلیل به حد نصاب نرسیدن کاندیداهای هیات مدیره این مجمع برگزار نشد. در آبان ماه و در هماهنگی با وزارت کشور و صدور مجوزهای لازم برای برگزاری اینترنتی و مشارکت اعضای شهرستانی انجمن در انتخابات به دلیل قطعی اینترنت سراسری در آبان ماه مجوز نهایی از سوی وزارت کشور صادر نشد و علیرغم به حد نصاب رسیدن نامزدهای ثبت نام کننده و مشارکت اعضای خارج از استان تهران در این نوبت نیز مجمع عمومی برگزار نشد.

با توجه به تصمیم وزارت کشور مبنی بر تغییر مرجع صدور مجوز و نظارت از کمیسیون ماده 10 قانون احزاب و تشکل ها به مرجعی دیگر، این وزارتخانه به انجمن عکاسان ایران اعلام کرده است که مجمع عمومی انجمن تا تعیین مرجع نهایی برگزار نشود و اعضای انجمن و هیات مدیره فعلی فعالیت قانونی خود را مانند سایر تشکل هایی که در این وضعیت قرار دارند تا اطلاع ثانوی ادامه دهند.

انتهای پیام/