امروز ۶ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۲:۰۱

نمی‌خواستم به صورت حرفه‌ای بازیگری کنم

«من واقعا نمی‌خواستم به صورت حرفه‌ای بازیگری کنم و بیشتر تجربی کار کردن را ترجیح می‌دادم، چون گاهی این شرایط حرفه‌ای شدن طراوت کار آدم را از بین می‌برد.»

 

فرهاد اصلانی که این روزها فیلم «یک روز بخصوص» را روی پردهدارد درباره حضورش در این فیلم بیان کرد: اواخر سال۱۳۹۴ و پس از بازی در فیلم «دختر» بود که پیشنهادی از طرف همایون اسعدیاندریافت کردم و خیلی سریع هم با آن موافقت کردم، چون ما سال‌ها قبل سریالخوبی به نام «راه بی‌پایان» را با یکدیگر کار کرده بودیم که در زمان خودبسیار خوب دیده شد و مجموعه ارزشمندی بود، اما در بخشی از کار با آقایاسعدیان به مشکل برخوردیم و طوری شد که در اواخر سریال دیگر کار کردن برایمغم‌انگیز شده بود.

آرزو می‌کردم کدورت «راه بی‌پایان» برطرف شود

او افزود: شرایط به حدی بود که حتی با هم حرف نمی‌زدیم و اینبرایم بسیار دردناک بود. بعدها خیلی از رفتار خودم پشیمان شدم و آرزومی‌کردم شرایطی پیش آید که آن کدورت برطرف شود. این درخواست قلبی من باپیشنهاد بازی در فیلم «یک روز بخصوص» برآورده شد و من هم به سرعت آن راپذیرفتم و در نهایت همه چیز به خوبی حل شد.

اصلانی درباره نقش متفاوت خود در این فیلم در مقایسه بافیلم‌های اخیرش که بیشتر وجه خانوادگی داشتند، ادامه داد: موضوعی که در اینفیلم درباره فروش اعضای بدن مطرح می‌شد، برایم بسیار جالب بود چون تقریباکنترلی روی آن نیست و پرداختن به آن خیلی خوب بود. به همین دلیل سعی کردمبه بهترین شکل آن را اجرا کنم و انصافا آقای اسعدیان هم بسیار با ایده و بابرنامه بود و یک گروه فوق‌العاده هم داشتیم که تقریبا بیشتر آن‌ها از همانگروه «راه بی‌پایان» بودند.

او که در جشنواره فجر سال قبل علاوه بر «یک روز بخصوص» فیلم«زیر سقف دودی» پوران درخشنده را هم داشت، اضافه کرد:‌ نقشی که در «یک روزبه خصوص» داشتم به شدت با کارهای دیگر متفاوت بود و اصلا این یکی ازدرخواست‌های من برای کار است چون دوست ندارم نقشی را تکرار کنم. البتهمعتقدم بیشتر فیلم‌هایی که تاکنون کار کرده‌ام یک پیشینه اجتماعی قوی داشتهو صرفا خانوادگی نبوده که اگر این طور بود قبول نمی‌کردم.

بازیگر فیلم‌های «دوران عاشقی» و «کوچه ‌بی‌نام» همچنین درادامه این گفت‌وگو درباره ادامه روند بازی در نقش‌های متفاوت‌تر در سال ۹۶گفت: پیش‌بینی خاصی ندارم که چه اتفاقی می‌افتد چون در سینمای ایران گاهیچیزهای دیگری ممکن است پیش آید، مثلا یک دوست بخواهد در کاری حضور داشتهباشی یا اصلا نیاز سینما بر این باشد که نقشی را بازی کنی. با این حالکماکان دوست دارم متفاوت کار کنم چون این باعث می‌شود حیات هنری خودم همادامه پیدا کند.

درباره خودم کم‌کاری می‌کنم

فرهاد اصلانی در پاسخ به اینکه برای متفاوت کار کردن به جزپیشنهاد نقش‌های متفاوت، خودش فکر می‌کند چه کارهایی باید انجام دهد، بیانکرد: بخشی از این میل به متفاوت بودن به خود من بستگی دارد و معتقدم دربارهخودم کم کاری می‌کنم، به همین دلیل از دست خودم عصبانی هستم و امیدوارمسال جدید در این‌باره جدی‌تر برخورد کنم.

او درباره اینکه از چه چیزهایی عصبانی است که قصد دارد جدی‌ترروی آن‌ها کار کند، گفت: رخوتی در من بوجود آمده که یکی از دلایل بوجودآمدن آن هم سینماست و این، شرایط بیرون آمدن از  رخوت و خلاف جهت شنا کردنرا به یک کار سخت تبدیل می‌کند. شاید یک دلیل مهم آن هم این باشد که منواقعا نمی‌خواستم به صورت حرفه‌ای بازیگری کنم و بیشتر تجربی کار کردن راترجیح می‌دادم، چون گاهی این شرایط حرفه‌ای شدن طراوت کار آدم را از بینمی‌برد.

برای صدور مجوز به فیلمنامه‌ها باید شجاعت وجود داشته باشد

وی با اشاره دوباره به صحبت‌های خود درباره ایفای نقش‌هایمتفاوت خاطرنشان کرد: به نظرم ضرورت دارد فیلمنامه‌ها هم چار تغییراتی شوندچون به نظر می‌رسد یک سیاستی برای صدور پروانه ساخت وجود دارد که اجازهپذیرفتن هر فیلمنامه‌ای را نمی‌دهد در صورتی که اگر شجاعت بیشتری وجودداشته باشد و اجازه دهند فیلمنامه‌های متفاوتی عرضه شود اتفاق بهتری برایرشد سینما خواهد افتاد.

این بازیگر افزود: اگر در جشنواره سال گذشته بسیاری از اهالیهنر رضایت چندانی از فیلم‌ها نداشتند به دلیل همان اتفاقی است که در مرحلهصدور پروانه ساخت رخ داده به ویژه آنکه در جریان هستم فیلم‌های بهتریمی‌توانستند ساخته شوند که متأسفانه اجازه ساخت به آن‌ها داده نشد.

اعتقادم به داوری فجر را از دست داده‌ام

اصلانی در پاسخ به اینکه با توجه به جایزه‌های جهانی متعددیکه در سال گذشته برای بازی در فیلم «دختر» کسب کرده، آیا دوست نداشت درجشنواره فجر هم با یک جایزه سال را به پایان برساند؟ گفت: آنقدر جشنوارهفجر سال گذشته پر از اعتراض بود که به نظرم جایزه هم دیگر بی‌ارزش شده است،یعنی هم آن‌هایی که جایزه می‌گیرند و هم آن‌هایی که نمی‌گیرند حس خوشایندیندارند. البته من شخصا اگر جایزه‌ای بگیرم خوشحال خواهم شد اما اعتقادم بهداوری جشنواره فجر را از دست داده‌ام، چون مسائلی در این بخش در نظر گرفتهمی‌شود که خارج از بحث هنری است. در حالی که بارها در این باره صحبت شده وسال‌ها شیوه‌های مختلف کار را دیده‌ایم، اما نمی‌دانم چه زمانی قرار استاین ماجرا درست شود.

وی در بخش پایانی این گپ و گفت کوتاه درباره فیلم‌های جدیدشواینکه دوست دارد امسال را مثل سال قبل با جشنواره‌های متعدد بگذراند؟ بیانکرد: سال گذشته سه فیلم به کارگردانی پوران درخشنده، همایون اسعدیان ورحمان سیفی‌آزاد داشتم و چند سفری را هم به واسطه جشنواره‌هایی که فیلم«دختر» در آن‌ها حضور داشت در برنامه‌ام داشتم اما نمی‌خواهم دیگر امسالمانند سال گذشته باشد و آرزو دارم این طور نشود، یعنی ترجیح می‌دهم فقط روییکی دو کار متمرکز شوم. ضمن اینکه امیدوارم در سال جدید پیشنهاد نقش‌هایمتفاوتی داشته باشم؛ البته بیشتر نقش‌هایی اجتماعی که برایم جذاب‌تر است واجازه کار بیشتری هم می‌دهد.

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است


جدول فروش فیلم ها

عنوان
فروش (تومان)
 • خط باریک قرمز
  89,047,55
 • بازگشت کوتاه
  43,905,20
 • منگی
  27,696,90
 • تا ابد
  703,153,55
 • یلدا
  250,332,19
 • بی حسی موضعی
  532,165,25
 • قتل عمد
  98,569,79
 • پرو
  41,665,25
 • دریا موج کاکا
  30,220,25