1

خانی: مدیوم نمایش خانگی با سینمایی متفاوت است/ اما و اگر یک ادغام

سعید خانی تهیه کننده و پخش کننده سینما درباره برنامه جدید سازمان سینمایی برای ادغام پروانه ساخت فیلم های سینمایی و ویدیویی در گفتگو با خبرنگار صبا عنوان کرد: به نظر من مدیوم سینما با مدیوم نمایش خانگی متفاوت است و این که قرار است این پروانه ها ادغام شود باید در صورتی باشد که ساماندهی درستی صورت گیرد.

وی ادامه داد: بعضی افراد ابتدا اسم شان برای دریافت پروانه ساخت سینمایی رد می شود ولی بعد سراغ پروانه ساخت ویدیویی می رفتند، ولی در بحث پروانه نمایش این دو موضوع از هم جدا بود.

خانی تاکید کرد: من فکر می کنم مدیوم نمایش خانگی و تله فیلم با سینما متفاوت است و باید جدا باشد و موافق این ادغام نیستم.

وی درباره اینکه دادن پروانه نمایش ویدیویی مانع اکران برخی فیلم های خوب به ویژه در بین فیلم اولی ها می شود، گفت: اگر بحث این باشد، فیلم هایی هستند که پروانه ساخت ویدیویی می گیرند و سپس پروانه نمایش ویدیویی هم می گیرند ولی مدعی می شوند اثرشان باید در سینما اکران شود که اگر برای ساماندهی این وضعیت باشد به نظر من این ادغام خوب است.

تهیه‌کننده «لونه زنبور» در پایان با اشاره به اینکه پیش از این هم می شد فیلم هایی که پروانه ساخت ویدیویی داشتند پروانه نمایش سینمایی دریافت کنند، عنوان کرد: اگر بحث ادغام ها برای یکی شدن پروانه ساخت در اکران باشد موضوع دیگری است، ولی اگر قرار باشد افرادی که پروانه نمایش های خانگی را صادر می کنند همان افرادی باشند که پروانه نمایش سینمایی را صادر کنند، من موافق نیستم چون معتقدم این دو مدیوم متفاوت هستند.

زهرا دمزآبادی