امروز ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۵۷

فرهنگ و تبلیغات و رابطه آن‌ها

سعید لاجوردی در یادداشتی با موضوع فرهنگ و تبلیغات و رابطه میان آن‌ها، تقویت هنجارهای یک جامعه را با تبلیغات فرهنگی ضروری دانست.

سعید لاجوردی مدیر روابط عمومی مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۱ شهرداری تهران در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری صبا قرار داده است به موضوع «فرهنگ و تبلیغات و رابطه آن‌ها» پرداخته است.

لاجوردی در یادداشت خود آورده است: «یکی از مهمترین ابزارهای فرهنگساز در جهان، تبلیغات است که از طریق رسانه های مختلف اعم از ارتباط جمعی نظیر مطبوعات، رادیو تلویزیون و… و یا شبکه های اجتماعی و پیام رسان‌ها بر اشاعه و توسعه فرهنگی هر جامعه موثر است. تبلیغات فرهنگی می بایست هنجارهای یک جامعه را که بستر انسجام اجتماعی و رمز اتحاد ملی است تقویت کند و از سوی دیگر بستر پذیرش اطلاعات ارایه شده از سوی نخبگان فرهنگی جامعه در بین آحاد مردم را فراهم آورد. به عبارت دیگر با یک کارکرد دوگانه با جلب اعتماد عمومی، ظرفیت پذیرش الگوهای فرهنگی را افزایش و جریان فرهنگی از سوی نخبگان به آحاد جامعه را نیز تسهیل کند. در اینجا ذکر این نکته خالی از لطف نیست که اگر به درستی نسبت به معرفی ارزش‌های فرهنگی یک جامعه اقدام شود این ارزش‌ها می تواند در بین جوامع دیگر نیز مورد پذیرش قرار گیرد که در نهایت می تواند تبدیل به یک موج تبادل اجتماعی و فرهنگی بین جوامع مختلف شود و در نهایت منجر به غنای فرهنگی جوامع مختلف بشری می شود.

به عقیده نگارنده در تایید نکته فوق می توان به معرفی نسبتا مناسب مفاهیم فرهنگی از قبیل شهادت و خودباوری در دوران بعد از انقلاب اسلامی از سوی متولیان فرهنگی کشور اشاره کرد که در حال حاضر تبدیل به مفاهیمی بنیادی و پذیرفته شده از سوی بسیاری از ملت‌های تحت ستم منطقه شده است.

در بیان دیگر اگر تبلیغات را نوعی اطلاع رسانی هدفمند در راستای تغییر رفتاری و ادراکی مخاطب همسو و متناسب با مبلغ عنوان کنیم و فرهنگ را مجموعه ای از باورها ،سنتها و اعتقادات و آیین‌های حاکم بر یک جامعه تعریف کنیم که در سطح یک جامعه و در تعامل مابین آحاد مردم معنا پیدا می کند، تبلیغات فرهنگی باید دارای کارکرد سه گانه اصلاح فرهنگی و بهبود رفتاری جامعه از طریق تبیین و الگوسازی رفتاری با استفاده از مفاهیم عمیق و ریشه دار فرهنگی و برجسته سازی اصالت‌های فرهنگی خاص جامعه در راستای تبادل فرهنگی با دیگر جوامع باشد.»

انتهای پیام/

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است