هشت نمایش در یک هفته ۳۳میلیون تومان فروختند | خبرگزاری صبا
امروز ۲ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۵۶
گزارش «صبا» از آمار فروش مجموعه تئاتر شهر و سنگلج:

هشت نمایش در یک هفته ۳۳میلیون تومان فروختند

از هشتم الی پانزدهم تیرماه، هشت نمایش در مجموعه تئاتر شهر و تماشاخانه سنگلج روی صحنه رفتند که مجموع فروش هفتگی این سالن‌ها مبلغ 33میلیون‌و140هزار تومان بود.

به گزارش «صبا»، مجموعه تئاتر شهر و تماشاخانه سنگلج که
میزبان اجرای عمومی هشت نمایش هستند آمار تماشاگران خود را تا نیمه تیرماه جاری
اعلام کردند.

فروش ۲۸‌میلیون تومانی مجموعه تئاتر شهر در شش اجرا

مجموعه تئاتر شهر هفته گذشته را با اجرای عمومی
شش نمایش در سالن‌های چهارسو، قشقایی، سایه و پلاتو اجرا پشت سر گذاشته است.

فروش بیش از ۱۳میلیون تومانی «دیر راهبان» در شش اجرا

نمایش «دیر راهبان» به کارگردانی کیومرث مرادی که از ۲۱خرداد‌ماه در سالن
چهارسو مجموعه تئاتر شهر اجرای خود را آغاز کرد طی ۲۳اجرا که تا ۱۵تیر‌ماه داشته، میزبان
۲۰۱۷
تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۷۳۳بلیت
تمام‌بها،
۲۷۳بلیت نیم‌بها و ۴۳۴بلیت
تخفیف‌‌دار و
۵۷۷بلیت مهمان ارائه شده است. گنجایش تالار
چهارسو ۱۲۲صندلی است. در گیشه برای این نمایش مبلغ ۳۶میلیون‌و۵۰۱هزار تومان ثبت شده
است
.

بنا بر این آمار، نسبت تعداد مخاطبانی که «دیر
راهبان»
را دیده‌اند به حداکثر تعداد افرادی که می‌توانستند آن را ببینند، ۷۱٫۹درصد بوده
است. البته درصد افرادی که با بلیت مهمان نمایش را دیده‌اند، حدود ۲۸٫۶درصد بوده است.

باتوجه به این نکته
که درصد استقبال مخاطبان در هفته گذشته ۶۵٫۳ درصد و درصد مخاطبانی که با بلیت
مهمان نمایش را دیده‌اند به تمام مخاطبان ۳۰٫۷درصد بوده است، می‌توان نتیجه گرفت
استقبال مخطبان و بلیت‌فروشی نمایش شرایط بهتری نسبت به هفته اول تیرماه داشته
است. همچنین میزان فروش نمایش در گیشه در هفته‌ای که گذشت،
۱۳میلیون‌و۳۶۸هزار
تومان بوده است.

قشقایی با یک فرمان پیش می‌رود

نمایش «تو مشغول مردنت بودی» به کارگردانی مژگان خالقی عنوان نمایشی است
که از ۲۷خردادماه در سالن قشقایی اجرای خود را آغاز کرده است. این نمایش طی ۱۸ اجرایی
که تا نیمه تیرماه پشت سر گذاشته
۹۹۰تماشاگر داشته
است.
۲۲۵بلیت تمام‌بها، ۳۰۱بلیت نیم‌بها،
۹۷بلیت
تخفیف‌دار و
۳۷۰بلیت مهمان برای آن ارائه شده و در گیشه
۱۳میلیون‌و۵۹۳هزار تومان دارد. سالن قشقایی ۹۶صندلی دارد
.

بنا بر این گزارش، نسبت تعداد مخاطبانی که نمایش
«تو مشغول مردنت بودی»
را دیده‌اند به حداکثر تعداد افرادی که می‌توانستند آن را
ببینند، ۵۷٫۳درصد است. البته درصد افرادی که با بلیت مهمان نمایش را دیده‌اند،
حدود ۳۷٫۴درصد بوده است.

باتوجه به این نکته که درصد استقبال مخاطبان در هفته گذشته ۵۷درصد
و نسبت مخاطبانی که با بلیت مهمان نمایش را دیده‌اند به تمام مخاطبان
۳۷درصد
بوده است، می‌توان نتیجه گرفت استقبال مخطبان و بلیت‌فروشی نمایش نسبت به هفته
گذشته با تفاوت چندانی مواجه نشده است. همچنین میزان فروش نمایش در گیشه در هفته‌ای
که گذشت، چهارمیلیون‌و۹۵۳هزار تومان بوده است.

شرایط در سایه یکسان پیش می‌رود

در تالار سایه که برای ۷۲ تماشاگر گنجایش دارد نمایش «تئاتر قجری» به
کارگردانی داریوش رعیت روی صحنه است. این نمایش از ۲۳خرداد‌ماه اجرای خود را آغاز کرده
و طی ۲۱ اجرایی که تا نیمه تیرماه داشته، میزبان
۶۳۰ تماشاگر
بوده است. برای این نمایش
۱۴۹بلیت تمام‌بها،
۱۶بلیت
نیم‌بها،
۳۷بلیت تخفیف‌دار و ۴۲۸بلیت
مهمان ارائه شده و در گیشه پنج‌میلیون‌و۵۹۸هزار تومان دارد
.

بنا بر این گزارش، نسبت تعداد مخاطبانی که «تئاتر
قجری»
را دیده‌اند به حداکثر تعداد افرادی که می‌توانستند آن را ببینند، ۴۱٫۷درصد
است. البته درصد افرادی که با بلیت مهمان نمایش را دیده‌اند، حدود ۶۸درصد بوده
است.

باتوجه به این نکته که درصد استقبال مخاطبان در هفته گذشته ۳۹٫۷درصد
و نسبت مخاطبانی که با بلیت مهمان نمایش را دیده‌اند به تمام مخاطبان
۷۳درصد بوده
است، می‌توان نتیجه گرفت استقبال مخطبان و بلیت‌فروشی نمایش تا حدودی شرایط بهتری نسبت
به هفته اول تیرماه داشته است. همچنین میزان فروش نمایش در گیشه در هفته‌ای که گذشت،
دومیلیون‌و۲۸۳هزار تومان بوده است.

دیگر نمایش تالار سایه با عنوان «پلاس پلاس به توان دو» به کارگردانی
سینا شفیعی نیز از ۲۳خرداد‌ماه روی صحنه رفته و تا هشتم تیرماه، بیست اجرا داشته است.
این نمایش با
۱۳۹بلیت تمام‌بها، چهار بلیت نیم‌بها، ۹۲بلیت
تخفیف‌دار و
۳۳۶بلیت مهمان میزبان ۵۷۱
تماشاگر بوده و رقم گیشه آن به شش‌میلیون‌و۴۳۸هزار تومان رسیده است.

بنا بر این گزارش، نسبت تعداد مخاطبانی که «پلاس
پلاس به توان دو»
را دیده‌اند به حداکثر تعداد افرادی که می‌توانستند آن را ببینند، ۳۹٫۶درصد
است. البته نسبت افرادی که با بلیت مهمان نمایش را دیده‌اند، حدود ۵۸٫۸درصد بوده
است.

باتوجه به این نکته که درصد استقبال مخاطبان در هفته گذشته ۳۸درصد
و نسبت مخاطبانی که با بلیت مهمان نمایش را دیده‌اند به تمام مخاطبان
۶۰درصد بوده
است، می‌توان نتیجه گرفت استقبال مخطبان و بلیت‌فروشی نمایش نسبت به هفته اول تیرماه
شرایطی یکسان داشته است. همچنین میزان فروش نمایش در گیشه در هفته‌ای که گذشت، دومیلیون‌و۲۵۹هزار
تومان بوده است.

فروش بسیار خوب سالن ۲۶نفره

نمایش «پرتی» به کارگردانی بهار رضی‌زاده نیز که در پلاتو اجرای مجموعه
تئاتر شهر که ۲۶صندلی ظرفیت دارد روی صحنه است طی ۱۳ اجرایی که تا نیمه تیرماه داشته
میزبان
۴۳۵ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۱۷۰بلیت
تمام‌بها،
۱۴۱بلیت تخفیف‌دار و ۱۲۴بلیت
مهمان ارائه شده که رقم گیشه آن سه‌میلیون‌و۹۶۰هزار تومان ثبت شده است.

بنا بر این گزارش، نسبت تعداد مخاطبانی که «پرتی»
را دیده‌اند به
حداکثر تعداد افرادی که می‌توانستند آن را ببینند، ۱۲۸درصد است. همچنین نسبت
افرادی که با بلیت مهمان نمایش را دیده‌اند، حدود ۲۸٫۵درصد بوده است.

باتوجه به این نکته که درصد استقبال مخاطبان در هفته گذشته ۱۱۴درصد
و نسبت مخاطبانی که با بلیت مهمان نمایش را دیده‌اند به تمام مخاطبان
۳۳درصد بوده
است، می‌توان نتیجه گرفت استقبال مخاطبان و بلیت‌فروشی نمایش شرایط بسیار بهتری نسبت
به هفته اول تیرماه داشته است. همچنین میزان فروش نمایش در گیشه در هفته‌ای که گذشت،
دومیلیون‌وهشت‌صدهزار تومان بوده است که باتوجه به ظرفیت اندک سالن، فروش خوبی
محسوب می‌شود.

سنگلج در یک هفته چهارمیلیون‌و۳۲۲هزار تومان فروخت

آمار هفتگی تماشاخانه سنگلج نیز برای دو نمایش «نیرنگ اورنگ» و «عکس خانوادگی»
اعلام شده است.

رشد فروش «عکس خانوادگی»

سنگلج از ۲۰خرداد میزبان نمایش «عکس خانوادگی» به کارگردانی رضا بهرامی
شده است. این نمایش از دهم تا پانزدهم تیرماه میزبان
۱۷۸تماشاگر
بوده است.
۹بلیت تمام‌بها، ۳۸بلیت
نیم‌بها،
۴۹بلیت تخفیف‌دار و ۸۲بلیت
مهمان برای این نمایش ارائه شده و مبلغ فروش بلیت آن، یک‌میلیون‌و۶۱۵هزار تومان
بوده که نسبت به میزان فروش این نمایش در هفته نخست تیرماه، ۲۸۳هزار تومان رشد داشته
است.

باتوجه به این نکته که ظرفیت تماشاخانه سنگلج، ۲۳۶نفر است، نسبت تعداد مخاطبانی
که در این شش اجرا
«عکس خانوادگی» را دیده‌اند به حداکثر تعداد افرادی که می‌توانستند
آن را ببینند، ۱۲٫۶درصد بوده است و میزان استقبال مخاطبان نسبت به هفته نخست
تیرماه، ۱٫۶درصد افزایش پیدا کرده است، و نسبت افرادی که با بلیت مهمان نمایش را
دیده‌اند، حدود ۴۶درصد بود که نسبت به هفته گذشته ۹درصد کاهش پیدا کرده است. این
افزایش و کاهش کنار هم، این خبر را می‌دهد که از نمایشنامه محمود استادمحمد
استقبال صورت گرفته است.

فروش خوب «نیرنگ و اورنگ» در سنگلج

البته تماشاخانه سنگلج از چهارم تیرماه میزبان نمایش «نیرنگ اورنگ» به
کارگردانی مرتضی برزگرزادگان شده است. این نمایش از دهم تا پانزدهم تیرماه میزبان
۶۹۶
تماشاگر بوده است. ۲۰بلیت تمام‌بها،
۲۹بلیت
نیم‌بها،
۱۵۹بلیت تخفیف‌دار و ۴۸۸بلیت
مهمان برای این نمایش ارائه شده و مبلغ فروش بلیت آن، دو‌میلیون‌و۷۰۷هزار تومان
بوده است که نسبت به میزان فروش این نمایش در هفته نخست تیرماه، یک‌میلیون‌و۲۸۲هزار
تومان رشد داشته است.

باتوجه به این نکته که ظرفیت تماشاخانه سنگلج، ۲۳۶نفر است، نسبت تعداد مخاطبانی
که در این شش اجرا
«نیرنگ اورنگ» را دیده‌اند به حداکثر تعداد افرادی که می‌توانستند
آن را ببینند، ۴۹درصد بوده است که رشدی ۲۴درصدی را نشان می‌دهد. البته نسبت افرادی
که با بلیت مهمان نمایش را دیده‌اند، حدود ۷۰درصد بود که این وجه هم شاهد کاهش پنج‌درصدی
بلیت مهمان بوده‌ایم.

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است


جدول فروش فیلم ها

عنوان
فروش (تومان)
 • انفرادی
  27,606,170,00
 • روز صفر
  72,508,835,00
 • سگ بند
  268,957,250,00
 • شادروان
  86,128,730,00
 • قدغن
  2,229,005,00
 • لامینور
  3,402,450,00
 • مرد بازنده
  56,534,990,00
 • مغز استخوان
  1,924,755,00
 • موقعیت مهدی
  101,898,877,50
 • گل به خودی
  6,281,140,00