1

هفتمین دوره اجراهای «برخط ماه و نوا» به پایان رسید

به گزارش صبا، هفتمین دوره اجراهای «بر خط ماه و نوا» با عنوان ««آواها و نواهای عاشورایی» به صورت آنلاین توسط انجمن موسیقی ایران با مشارکت بنیاد فرهنگی هنری رودکی و حمایت دفتر موسیقی برگزار شد.

در روز پایانی اجراها، در ابتدا رضا کدخدا از تهران روی صحنه رفت و غزلیاتی درباره‌ امام حسین (ع) را اجرا کرد. سپس قاسم هاشمی روی صحنه حاضر شد و پرده خوانی گودال شهادت امام حسین(ع) را روایت کرد.

اجرای دوم روز چهارم، به محسن میرزاعلی و مرشد علی ناری از تهران اختصاص یافت و این دو مرشد در این اجرا، مباحث مختلفی از تولد، نوع قیام و در نهایت شهادت مختار را روایت کردند.

اجرای سوم و پایانی روز چهارم نیز به سوگواره‌های غم و حزن عباس زند از قم اختصاص داشت. مبنای این اجرا، براساس تعزیه و تاریخچه آن در روستاها و شهرهای مختلف بود.

همچنین در این اجرا چند ملودی نیز از موسیقی‌های آیینی نواخته شد که عباس زند برای اولین بار در برنامه‌های تعزیه از ساز بالابان برای اجرای این قطعات استفاده کرد.

این اجراها از تاریخ ۱ تا ۴ مهر هم‌زمان با اربعین حسینی برگزار شد و مخاطبان می توانستند بر اساس زمان بندی مشخص شده در جدول، به صورت رایگان اجراها را مشاهده کنند.