1

رادیولوژی یک پرتره

به گزارش خبرنگار کتاب خبرگزاری صبا، پویا نبی کارگردان، نویسنده و منتقد سینما در یادداشتی به کتاب «از قیطریه تا اورنج کانتی» آخرین نوشته حمیدرضا صدر منتقد فیلم، نویسنده و مفسر فوتبال که 25 تیرماه پس از گذراندن دوره طولانی بیماری دار فانی را وداع گفت، پرداخته است و حال و هوای این کتاب را روایت می‌کند.

متن این یادداشت بدین شرح است: «سنت نگارش زندگینامه امری بدیل و تازه در جامعه هنری سرزمین ما نیست، با یک جستجوی ساده در تاریخ نشر به انبوهی از زندگینامه ها برمی خوریم که در عیارهای مختلف نوشتاری به رشته تحریر درآمده اند که بازگوکننده وجوه مختلف حرفه ای و شخصی صاحب اثر است، اما نقد جدی که به اغلب این دست نوشته ها وارد است، خودسانسوری غریبی که نویسنده کتاب در بازگو کردن وقایع مهم زندگی خود به مخاطبان روا داشته، به طوری که در غالب موارد این پرسش بنیادین پس از اتمام کتاب در ذهن خواننده نقش می بندد که واقعا چند دهه زندگی نویسنده هیچ نقطه تاریک، هیچ شکست و هیچ اندوهی را شامل نمی شود؟! و سر تا سر زندگی او پیروزی و موفقیت بوده است؟

اما کتاب «از قیطریه تا اورنج کانتی»، اثر متاخر مرحوم دکتر حمید رضا صدر به طور کل از قاعده فوق مستثنی است و از چند زاویه یک بدعت تازه در ادبیات زندگینامه ای سرزمین ما محسوب می شود؛ نخست آنکه کتاب در عین روایت روزهای بیماری مرحوم صدر یک وصیت نامه نیز محسوب می شود، شاید به دلیل همین موضوع انتشار کتاب به سفارش مرحوم چند روز پس از مرگ نویسنده صورت پذیرفت.

«از قیطریه تا اورنج کانتی» روایتگر روزهای بیماری منتقد و مفسر فقید در حد فاصل سال های 1397 تا 1400 است و جغرافیای روایی آن از ایران تا آمریکا امتداد پیدا می کند و تمام فوکوس آن روی مراحل بیماری مرحوم حمید رضا صدر و برخورد او با این بیماری مهلک است. اما این روایت را می توان پوسته بیرونی اثر قلمداد کرد و زیر متن کلی اثر مواجه انسان با مقولاتی چون مرگ، زندگی، شکست، پیروزی، خانواده و وطن است.

مرحوم صدر به عمد با محور قرار دادن بیماری از مواجهه خود با مفاهیمی چون آینده، گذشته و زندگی سخن به میان می آورد و به اختصار گذشته خود را برای مخاطبان بازگو می کند.

کتاب «از قیطریه تا اورنج کانتی» با اینکه در اغلب صفحاتش به توصیف لحظات جانکاه انسانی در بستر بیماری و اندوه شخصیت های پیرامون نویسنده می پردازد اما به هیچ روی کتابی آزاردهنده و ملال آور برای خوانندگان اثر نیست. «از قیطریه تا اورنج کانتی» درست مثل سایر تالیفات مرحوم صدر همچون «روزی روزگاری فوتبال»، «پسری روی سکوها» و «پیراهن های همیشه» شیوا، روان و خواندنی است به گونه ای که سخت می توان چشم از روی صفحات آن برداشت.

کتاب پر از لحظات جذابی است که نویسنده به دراماتیک ترین شکل ممکن و اوج اصالت آن را با مخاطبان خود در میان می گذارد از جمله: فصل مهمانی با دوستان سینماگر در رستوران اعیانی، توصیف ایامی که مرحوم صدر خبر سقوط هواپیمای اوکراینی را می شنود، ترسیم رابطه دراماتیکش با همسرش و رابطه پدر و دختری که در آمریکا و روزهای اوج بیماری شکل می گیرد.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که کتاب «از قیطریه تا اورنج کانتی» روایتی عریان از منتقد فیلم، نویسنده و البته مفسر فوتبالی است که بی واسطه با مخاطبان خود سخن می گوید، از شکست هایش، از آینده مبهمی که پیش رو دارد و از اینکه در نهایت چگونه بیماری مهلک صبر او را لب ریز کرده و سر تسلیم در مقابل او فرود آورده است.»

انتهای پیام/