امروز ۱۰ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۰۸

از آموزش شهروندی تا فرهنگ شهروندی

یک کارشناس امور فرهنگی در یادداشتی به موضوع آموزش شهروندی و نقش آن در ارتقای فرهنگ شهروندی پرداخته است.

سعید لاجوردی  مدیر روابط عمومی مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۱ شهرداری تهران در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری صبا قرار داده است به موضوع «آموزش شهروندی» پرداخته است.

لاجوردی در یادداشت خود آورده است: «با سطح کنونی زندگی شهروندی از توجه به فرهنگ شهروندی و آموزش های مرتبط با آن نمی توان غافل شد. مقوله فرهنگ و تغییرات بنیادین همراه آن مقوله ای نیست که بتوان در روزگار فعلی آنرا نادیده گرفت و باید برای آن تدابیر مناسب و متناسبی اندیشیده شود.

شهروندی،مجموعه گسترده ای از هنجارها و رفتارهای فردی و اجتماعی  متناسب جامعه امروزی است که گرچه در رده رفتارهای فردی قرار داده می شود ولی دارای تاثیرات بس گسترده بر وضعیت اجتماعی است.

مقوله شهروندی زمانی تحقق می یابد که افراد جامعه از حقوق مدنی و اجتماعی مناسب برخوردار و به فرصتهای لازم دسترسی داشته باشند و هریک در برابر حقوق اجتماعی خود مسولیت اجتماعی متناسب را در حوزه مورد مشارکت در راستای اداره بهتر جامعه شهری بر عهده بگیرند. در این بین رابطه شهروندی شکل می گیرد و اداره جامعه به بهترین شکل ممکن انجام می گیرد.

نکته مهم شناخت این حقوق و تکالیف است که منجر به ایجاد رابطه شهروندی می شود. به طوری که هر چه حقوق و تکالیف هم سنگ تر و و در تبیین آن شفافیت بیشتری به کار رفته باشد جامعه از حالت متعادل تر و آرامتری برخوردار است و بستر توسعه فراهم تر می شود.

در این میان نقش آموزش های شهروندی را نمی توان نادیده گرفت به طوری که می توان آن را بنیان و بستر لازم برای فرهنگ شهروندی نامید.

به عبارت دیگر آموزش شهروندی، نظامی قانونمند و منظم برای نهادینه سازی و انتقال مفاهیم مرتبط با حقوق و تکالیف به شهروندان بر اساس کرامت انسانی است، لازم به ذکر است که در جامعه فعلی ما که ارزش های اسلامی از اصول لاینفک زندگی روزمره است حقوق و تکالیف اجتماعی  باید علاوه بر کرامت انسانی منطبق بر اصول دین اسلام  باشد که این مهم باید بستر و زمینه آموزش های شهروندی باشد.

آموزش های شهروندی مبتنی بر یک سه ضلعی شهروند،فضاهای شهری و مدیران شهری است که برقراری توازن همه جانبه در این سه ضلعی منجر به دستیابی به الگوی صحیح رفتاری در اصول شهروندی و در نهایت دستیابی به فرهنگ شهروندی است.

از آنجا که در زندگی شهر نشینی دیدگاه ها و ارزش ها و مدالیته های زندگی شهری بر مفاهیم توسعه پایدار سایه افکنده مدیران و برنامه ریزان شهری در راستای آموزش های شهروندی نیازمند دیدگاه های جامع و تحقیق محور دارند و به بیانی  دیگر هر گونه رهیافت در این حوزه باید متناسب با تحلیل دقیق تغییرات سریع زندگی شهرنشینی  باشد تا منجر به تعالی فرهنگ شهروندی شود.

کلام آخر فرهنگ شهروندی در واقع قسمتی از فرهنگ فردی است که در تناسب با مفهوم زندگی  شهری و ارتباطی شهروندان شکل گرفته و نباید از این نکته غافل شد که آموزش شهروندی باید در راستای ارتقا این فرهنگ باشد و هر گونه برنامه مدیریتی در زمینه این آموزش ها باید با ارزیابی کاملی از بازخوردها و نمودهای آن در سطح جامعه باشد تا چنانچه نیاز به ایجاد تغییراتی متناسب با شرایط بود این تغییرات در اسرع وقت و با کمترین بازخورد منفی اعمال شود.»

انتهای پیام/

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است