امروز ۷ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۴:۰۰

«شاه لیر» ۶.۵ میلیارد ریالی شد/ میزبانی «خرده نان» از هزار تماشاگر

آمار تفکیکی اطلاعات فروش و تماشاگر تماشاخانه‌های اداره کل هنرهای نمایشی تا سی آذرماه مشخص شد.
 به گزارش «صبا»، مجموعه تئاتر شهر در هفته گذشته آمار تفکیکی خود را به شرح ذیل اعلام کرد:
تماشاخانه اصلی:  نمایش «شاه لیر» به کارگردانی «مسعود دلخواه» طی ۳۶ اجرایی که پشت سر گذاشت میزبان ۱۴۴۴۸ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۵۴۴۷ بلیت تمام بها ، ۲۰۱۲ بلیت نیم بها، ۳۴۶۸ بلیت با تخفیف و ۳۵۲۱  بلیت میهمان ارائه شده است. در گیشه این اثر با قیمت بلیت ۷۰ هزار تومان رقم ۶ میلیارد ۳۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال ثبت شده است.
تماشاخانه چهارسو: میزبان ۲ نمایش «فاندو و لیز» و «پرومته طاعون » بوده است. نمایش «فاندو و لیز» به کارگردانی هوشمند هنرکار طی ۱۲ اجرایی که پشت سر گذاشته میزبان ۴۱۹ تماشاگر بوده است.برای این نمایش ۱۰۰ بلیت تمام بها، ۷۳ بلیت نیم بها، ۱۲بلیت با تخفیف و ۲۳۴ بلیت مهمان ارائه شده است. در گیشه این اثر با قیمت ۳۰ هزار تومان رقم ۴۳ میلیون و ۸۳۰ هزار ریال ثبت شده است.
نمایش «پرومته طاعون» به کارگردانی شهاب آگاهی که وارد هفته دوم اجرای خود شد طی ۱۱ اجرایی که پشت سر گذاشته میزبان ۵۹۳ تماشاگر بوده است.برای این نمایش ۲۵۶ بلیت تمام بها، ۳۸ بلیت نیم بها، ۷۱ بلیط با تخفیف و ۲۲۸ بلیت میهمان ارائه شده است. در گیشه این اثر با قیمت ۳۰ هزار تومان رقم ۹۹ میلیون و ۵۴۰ هزار ریال ثبت شده است.
 تماشاخانه قشقایی: نمایش «مردی به نام دایک» به کارگردانی «مهدی میامی» طی ۱۳ اجرایی که پشت سر گذاشته میزبان ۷۱۴ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۳۷۷ بلیط تمام بها، ۲۲ نیم بها، و ۳۱۵ بلیت میهمان ارائه شده است. در گیشه این اثر با قیمت ۳۰ هزار تومان رقم ۱۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال ثبت شده است.
تماشاخانه سایه: نمایش «خرده نان» به کارگردانی کوروش سلیمانی که به تازگی اجرای خود را آغاز کرده طی ۱۴ اجرا که پشت سر گذاشته ۹۷۰ تماشاگر بوده است.برای این نمایش ۵۷۴ بلیت تمام بها  ،۱۱۰ بلیت نیم بها ، ۳۶ بلیت تخفیف دار و ۲۵۰ بلیت میهمان ارائه شده است. در گیشه این اثر با قیمت ۳۰ هزار تومان رقم ۱۹۷ میلیون و ۳۴۰ هزار ریال ثبت شده است.
پلاتو اجرا: نمایش «ایستگاه ابری» به کارگردانی علیرضا کلاهچیان که به تازگی اجرای خود را آغاز کرده طی ۴ اجرا که پشت سر گذاشته ۱۱۲ تماشاگر بوده است.برای این نمایش ۴۹ بلیت تمام بها، ۲۲ بلیت تخفیف دار و ۴۱ بلیت میهمان ارائه شده است. در گیشه این اثر با قیمت ۱۵ هزار تومان رقم ۹ میلیون و ۵۵۰ هزار ریال ثبت شده است.
تماشاخانه سنگلج نیز آمار تفکیکی خود را به شرح زیر اعلام کرد:
در این تماشاخانه نمایش «قحط الرجال» به کارگردانی محمدرضا آزادفر روی صحنه است که تا ۳۰ آذر ماه میزبان ۱۷۶۲ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۴۷۲ بلیت تمام بها ،۳۹۶ بلیت نیم بها ، ۲۴۳ بلیت تخفیف دار و ۶۵۱ بلیت میهمان ارائه شده که جمع فروش این نمایش با قیمت ۲۵ هزار تومان ۲۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال بوده است.
این تماشاخانه پذیرای نمایش «بنگاه تئاترال» به کارگردانی نسیم تاجی نیز هست که تا ۳۰ آذرماه اجرا دارد و تاکنون میزبان ۶۶۰ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۱۹۷ بلیت تمام بها، ۳۷۴ بلیت نیم بها و ۲۲۴ بلیت میهمان ارائه شده که جمع گیشه ۱۰ روز فروش این نمایش با قیمت ۲۵ هزار تومان ۸۳ میلیون و ۶۲۵ هزار ریال ثبت شده است.
در نهایت تالار هنر در هفته‌ای که گذشت آمار دو نمایش خود را اینگونه اعلام کرد:
۱- نمایش «سفر به آینده» به کارگردانی محمد عبدی که ۳۵ اجرای خود را ‍‍پشت سر گذاشته است پذیرای ۳۰۲۵ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۱۱۶۳ بلیت تمام بها، ۶۳۷ بلیت نیم بها، ۵۲۱ بلیت تخفیف دار و ۷۰۴ بلیت میهمان صادر شده است. این نمایش با بلیط ۲۰ هزار تومانی در گیشه ۳۷۴ میلیون و ۴۵۰ هزار ریال فروش داشته است.
 ۲- نمایش «از کجا اومدیم» به کارگردانی محمد عاقبتی که  اجرای خود را به پایان برد، طی ۳۲ اجرا پذیرای ۳۲۶۳ تماشاگر بوده است. برای این نمایش ۲۰۰۳ بلیت تمام بها، ۸۵۲ بلیت نیم بها، ۷۴ بلیت تخفیف دار و ۳۳۴ بلیت میهمان صادر شده است. این نمایش با بلیت ۲۰ هزار تومانی در گیشه ۴۹۶ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال فروش داشته است.

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است