امروز ۹ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۱۷

راهیابی دو فیلم کوتاه به جشنواره بین المللی

وحید حق وردی با دو فیلم در جشنواره های بین المللی حضور یافت.

به گزارش «صبا»؛  وحید حق وردی از اعضای سازمان بسیج هنرمندان تهران بزرگ با دو فیلم در جشنواره های بین المللی حضور یافت.

‍ ‍راهیابی دوفیلم از یک کارگردان در جشنواره های بین المللی فیلم کوتاه وحید حق وردی این بار نیزدرجشنواره های فیلم کوتاه درخشید اوازفیلمسازان انجمن سینمای جوانان ایران که فیلمی را بامضمون اجتماعی هنری تهیه نموده این بارهم افتخارافریدراهیابی فیلم پیرزن وگربه به دو جشنواره بین المللی : افریکن اسمارت پون فیلم فستیوال African Smartphone International Film Festival
که درکشورنیجریه شهرلاگوس دی لیفت اف سسین The Lift-Off Sessionsکشورانگلستان شهر پینوود برگزارمیشود. «پیرزن وگربه» داستان پیرزنی تنها در یک خانه روستایی را به‌تصویر می‌کشد که با یک گربه مشغول زندگی است و با توجه به اُنسی که به این حیوان دارد صبحانه و ناهار و شام خود را با او صرف می‌کند. پیرزن مریض می‌شود و فوت می‌کند و …

و از دیگر حضورهای بین المللی فیلم پیرزن وگربه :کسب رتبه نخست و اهدای گواهی نامه بهترین فیلم به فیلم پیرزن وگربه درجشنواره بین المللی فیلم بارنی Barni International FILM Festival
کشور روسیه سال ۲۰۱۶تعلق گرفته است . این فیلم پیش ازاین نیزدرجشنواره های بین المللی دیگری نیزشرکت داشته است:
جشنواره بین المللی فیلم ۱۰۰ تهران بزرگ۱۰۰fest-سلیراینترنشنال ایندپندت Salair International Independent FILM Festivalکشورفرانسه سال۲۰۱۶درقسمت مسابقه-میلواکی Milwaukee Short Film Festival
کشورامریکاسال۲۰۱۶ درقسمت مسابقه-نیویورک New York International Film Festival
کشورامریکاسال۲۰۱۶درقسمت مسابقه-لندن London International Film Festivalکشورانگلستان سال ۲۰۱۶درقسمت مسابقه-هنگ کنگ Hong Kong World International Film Festival
کشورچین سال۲۰۱۶درقسمت مسابقه-درست قبل از فیلم Just Before Midnight Noir Film Festکشورامریکاسال ۲۰۱۶درقسمت مسابقه-چالش فیلم TIFمسابقه عکاسی وچالش داستان TIF Video Challenge, Photography Contest and Story Challengeکشورقبرس سال ۲۰۱۶درقسمت مسابقه-دکورتوم تراجس جاس فرانسیسکوروسادوپاکاس Festival de Cortometrajes “Jose Francisco Rosado” PACAS
کشوراسپانیاسال ۲۰۱۶ درقسمت مسابقه -جوفیلم فستیوال واکس واکسپوسینماGEOFILMFESTIVAL and EXPOCINEMAکشورایتالیاسال۲۰۱۶درقسمت مسابقه-۲۰۱۸-وشرکت در بخش نیمه نهایی مسابقه درجشنواره سان ماوروتونیزه San Mauro Film Festival
کشورایتالیا سال ۲۰۱۸-وشرکت درقسمت فینال جشنواره گرندایندیه ویزکونونتیونGrand IndieWise Convention
کشورامریکاشهرفلوریدا-این کارگردان همچنین فیلمهای دیگرهنری نیز درکارنامه هنری خود دارد فیلم ۲ که درجشنواره بین المللی فیلم سان ماوروتونیزه San Mauro Film Festival
کشورایتالیاکه در قسمت نیمه نهایی جشنواره حضور داشته است-فیلم بیمارستان که درجشنواره بین المللی سان ماوروتونیزه San Mauro Film Festival
کشورایتالیا درقسمت نیمه نهایی شرکت نموده است-فیلم بازی تمام شدکه درجشنواره بین المللی فیلم سان ماوروتونیزهSan Mauro Film Festival
کشورایتالیا درقسمت نیمه نهایی جشنواره بوده است-وفیلمنامه هایی از این کارگردان که درجشنواره های بین المللی بوده است بانام :پدرزودتربه خانه بیاکه در بخش مسابقه جشنواره بین المللی فیلم وایپرفیلم فستیوال Wiper Film Festival
و فیلمنامه کسی به پیرزن نامه نمی نویسددرجشنواره بین المللی فیلم وایپرفیلم فستیوال Wiper Film Festival که درقسمت مسابقه این جشنواره حضور داشته است.را درکارنامه هنری خود به ثبت رسانده است.

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است