1

«شیوه‌نامه ویرایش صوری» کتاب‌های درسی در دسترس قرار گرفت

به گزارش صبا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، کتاب «شیوه‌نامه ویرایش صوری» اولین کتاب در حوزه شیوه‌نامه نگارش و ویرایش صوری بوده است که توسط سعید فرمانی و با نظارت سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی به تالیف درآمده است.

ویراست نخست این شیوه‌نامه که مباحث صوری و رسم‌الخطی در آن درج شده است، در تاریخ یکشنبه ۲۳ خرداد در دفتر تالیف کتاب‌های درسی رونمایی شد.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی قصد دارد با تدوین کتاب دستورالعمل برای ویرایش کتاب‌های درسی، گامی در انسجام‌بخشی و سامان‌دهی تالیف کتاب‌های درسی بردارد.

این کتاب شامل ۸ بخش نشانه‌گذاری، اعداد و ارقام، فهرست‌‌ها، کوته‌نوشت‌‌ها، شکل‌‌ها، ارجاع‌دهی‌‌ها، علایم ویرایش کاغذی و دستور خط است. قرار است افزون بر کتاب‌های درسی، ویرایش دیگر منشورات سازمان اعم از کتاب‌های راهنمای معلم‌ها، نشریات رشد، کتاب‌ها و مکاتبات و… بر اساس این کتاب انجام شود.

تهیه این شیوه‌نامه پس از انتصاب حسن ملکی به‌عنوان ریاست سازمان پژوهش و طی برگزاری جلسات یک سال گذشته و تعامل با فرهنگستان زبان و ادب فارسی تسریع شد و اکنون حاصل برگزاری این جلسات در قالب شیوه‌نامه‌ای در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

در شورای بررسی و تدوین این شیوه‌نامه که با ریاست حسن ملکی تشکیل شد، علی محبی، حسین سوزنچی، موسی اسوار، فهیمه شانه، مهدی قنواتی، هومن عباسپور، ملاحت نجفی عرب، سیداکبر میرجعفری و… نیز حضور داشتند.

انتهای پیام