زمینه و زمانه‌ «جنایت و مکافات» به روایت «پوست در برابر پوست» | خبرگزاری صبا
امروز ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۵۷

زمینه و زمانه‌ «جنایت و مکافات» به روایت «پوست در برابر پوست»

«پوست در برابر پوست» به قلم امیر نصری منتشر شد.

به گزارش صبا، کتاب «پوست در برابر پوست» از سوی نشر چرخ که ناشر کتاب های علوم انسانی، تاریخ و فلسفه‌ نشرچشمه است، وارد بازار کتاب شده است.

در این کتاب بحث می‌شود که رمان موقعیت‌هایی را برای فلسفه ایجاد می‌کند. در تجربه‌های انسانی مؤلفه‌های متعددی وجود دارند که هم فلسفه و هم رمان به آن‌ها اذعان دارند. بازنمایی این تجربه‌ها در رمان نشان می‌دهد که رمان نیز از دغدغه‌های معرفتی مختص به خودش برخوردار است و این دغدغه‌ها را نباید به فلسفه به معنای خاص آن تقلیل داد. داستایفسکی در «جنایت و مکافات» با خلق شخصیت راسکولنیکف نشان می‌دهد که مسئله‌ تصمیم و انتخاب خیر از جانب او با فراتر رفتن از اراده‌ فردی حاصل می‌شود و استقلال فردی امری خطاست. همچنین داستایفسکی به نقد دیدگاه راسکولنیکف در باب فراسوی خیر و شر می‌پردازد و تناقض‌های اندیشه‌ نیهیلیستی را از طریق روایت زندگی قهرمان آشکار می‌سازد.

این کتاب به زمینه و زمانه، پیش‌متن‌های داستانی، شخصیت‌ها، اندیشه‌های دینی، به ویژه مضامین دینی، و مناسبات بینامتنی جنایت و مکافات با کتاب ایوب، مکبث شکسپیر و محاکمه‌ کافکا می‌پردازد.

این کتاب شامل پنج بخش و هر بخش دربردارنده‌ چند فصلِ مربوط به موضوع کلی آن بخش است. بخش اول به زمینه و زمانه‌ جنایت و مکافات می‌پردازد. بخش دوم به پیش متن های داستانی از جمله بالزاک و پوشکین و همچنین به دو رمان داستایفسکی ارجاع دارد که پیش از جنایت و مکافات به نگارش درآمده اند. بخش سوم به شخصیت های رمان و بخش چهارم به اندیشه های رمان به ویژه مضامین دینی آن می‌پردازد. بخش پنجم نیز به مناسبت های بینامتنی جنایت و مکافات با کتاب ایوب، مکبث شکسپیر و محاکمه کافکا اختصاص دارد.

در آغاز و پایان کتاب نیز ترجمه دو نامه از داستایفسکی به کاتکف ناشر و ویراستار جنایت و مکافات، آمده است که در نامه نخست به طرح کلی رمانش می‌پردازد و در نامه دوم مانیفست فکری خود را درباره نسل جوان روسیه و مخاطرات پیشاروی آن‌ها بیان می‌کند.

عنوان «پوست در برابر پوست» که برای این خوانش در نظر گرفته شده برگرفته از کتاب ایوب است. در فصلی جداگانه به ارتباط میان جنایت و مکافات و کتاب ایوب پرداخته شده است. در جنایت و مکافات مطرح می‌شود که برای احیا و حیاتِ دوباره باید از پوستی گذر کرد تا به پوستی جدید دست یافت.

این کتاب در بهار ۱۴۰۰ در ۲۹۷ صفحه به قیمت ۷۰۰۰۰ هزارتومان از سوی نشرچرخ منتشر شده است.

انتهای پیام/

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است