امروز ۷ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۶:۰۴

دفاتر خدمات مسافرتی حق اسکان مسافران در مراکز غیرمجاز را ندارند

معاون گردشگری تهران دفاتر خدمات مسافرتی را ملزم به اسکان مسافران در مراکز اقامتی دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی دانست.

به گزارش «صبا»، شهرام علیمحمدی معاون گردشگری استان تهران گفت :هیچ تضمینی در امنیت ،  بهداشت و سلامت  در مراکز اقامتی غیر مجاز برای مسافران وجود ندارد ، و به عنوان خط قرمز در صیانت از حق مسافران  با دفاتری که برای کاهش هزینه یا سایر موارد اقدام به اسکان مسافران  در این مراکز می کنند برخورد قانونی را انجام می دهیم.

علیمحمدی از گردشگران خواست قبل از بستن قرار داد در مورد محل اقامت دارای مجوز اطمینان حاصل نمایند و در صورت مشاهده هر گونه تخلف موارد را به کمیته رسیدگی به شکایات معاونت گردشگری به شماره ۸۸۹۳۴۸۴۴الی ۵  اطلاع دهند.

معاون گردشگری استان تهران تعداد دفاتر که اقدام به اسکان مسافران در مراکز غیر مجاز را داشته اند بسیار اندک دانست و تاکید کرد : صنعت گردشگری در مقابل چنین تخلفاتی حتی در مقیاس کم بسیار آسیب پذیر است که در نهایت موجب بی اعتمادی گردشگران به صنعت گردشگری خواهد شد.

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است