امروز ۷ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۶:۳۱

تصویب گزارش تحقیق و تفحص همشهری در شورای شهر

گزارش تحقیق و تفحص از موسسه همشهری در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران تصویب شد.

به گزارش «صبا»، در جلسه امروز شورای شهر تهران گزارش تحقیق و تفحص از موسسه همشهری توسط حجت نظری قرائت شد.
بر اساس نتایج به دست آمده از تحقیق و تفحص از مؤسسه همشهری، این مؤسسه از سال ۸۶ اقدام به راه‌اندازی گروه مجلات می‌کند که در طول زمان، تنوع مجلات تا ۱۸ نوع افزایش یافته و در سال ۹۶ به علت زیان‌ده بودن مجلات، شرکت صرفاً به چاپ و انتشار ۸ مجله شامل هفته‌نامه جوان، دو هفته‌نامه سرنخ، دوهفته‌نامه دانستنی‌ها، دوهفته‌نامه بچه‌ها، ماهنامه تندرستی، داستان، سرزمین من و ۲۴ مبادرت می‌کند.
فروش مجلات در سال ۹۶ به علت کاهش ۵۶ درصدی فروش نسخ نسبت به سال‌های قبل با وجود افزایش ۵۰ درصدی قیمت، نسبت به سال‌های ۹۴ و ۹۵، ۳۳ درصد کاهش درآمد داشته است. در طول مدت تحقیق و تفحص، مبنای محاسبه قیمت فروش هر نسخه ارائه نشد و بر اساس این گزارش، به طور متوسط ۴۵ درصد بهای تمام شده مجلات، سربار تولید است.
در بخش دوم این گزارش که به استخدام‌های سال ۹۵ اختصاص دارد، آمده است که ۱۳۶ پست جدید، خارج از طبقه‌بندی مصوب سال ۸۳ اجرایی و به افراد تخصیص داده شده و متناسب با پست جدید غیرمصوب گروه‌ها و پایه حقوقی به پرسنل، اعطا و در نتیجه حقوق و مزایای پرداختی افزایش یافته است.
در بخش دیگر این گزارش آمده است: با وجود تراکم در نیروی انسانی و به طبع آن افزایش قیمت تمام شده، شرکت همشهری در سال ۹۵ با استناد به دستور ابلاغی شهردار وقت، نسبت به تغییر وضعیت استخدامی نیروهای انسانی کرده است. بر این اساس بالغ بر ۲۵۰ نفر از نیروهای قراردادی به نیروهای دائمی، تبدیل وضعیت یافته و با این تغییر وضعیت، تعهدات حقوقی و استخدامی شرکت افزایش پیدا کرده است. همچنین ۳۰ نفر از نیروهای پیمانکاری تبدیل وضعیت یافته و به کارکنان شرکت همشهری افزوده شده‌اند. با خرید چاپخانه نیز ۴۱ نفر از نیروهای آن به جمع شرکت اضافه شدند و در مجموع متوسط پرسنل شرکت طی سال ۹۴ از ۱۲۹۹ نفر به ۱۳۷۵ نفر در سال ۹۶ افزایش یافته است.
در بخش دیگری از این گزارش مشخص شده ۱۲ نفر از کارکنان مدرک جعلی ارائه داده‌اند و بر اساس آن، شغل، پست، حقوق و مزایا دریافت کرده‌اند که پس از افشا شدن موضوع، ۶ نفر به کمیته انضباطی و ۶ نفر نیز پرونده‌شان در حال بررسی است.
همچنین در بخش دیگری از گزارش هیئت تحقیق و تفحص، به حقوق و مزایای مدیران عالی و میانی پرداخته شده و مشخص شده در سال ۹۴ حقوق مدیران عالی بیش از ۱۰ میلیون، در سال ۹۵، ۱۰ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان، شش ماهه اول سال ۹۶ نه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و ۶ ماهه دوم ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پرداخت شده است. مدیران میانی نیز در سال ۹۴ شش میلیون تومان، در سال ۹۵ هفت میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و در سال ۹۶ نه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان دریافت کرده‌اند.
در بخش دیگری از این گزارش، به نامه‌های مدیریتی حسابرس مستقل شرکت از سال ۸۶ تا ۹۵ اشاره شده که جمعاً ۲۹۵ بند ایراد عملکردی اعلام شده که عمده ایرادات شامل وجود مستندات، عدم پیگیری وصول مطالبات، عدم رعایت آئین‌نامه، عدم رعایت مفاد قراردادها، عدم تنظیم صحیح قراردادها و عدم رعایت قوانین است.
الهام فخاری که خود پیشنهاد دهنده طرح تحقیق و تفحص از موسسه همشهری بود، بعد از قرائت خلاصه‌ای از گزارش تحقیق و تفحص گفت:در خلاصه و فشرده گزارش، تمام جزییات تحقیق آورده نمی‌شود و گزارش تحقیق و تفحص از موسسه همشهری، گزارش بسیار مفصلی است.
وی ادامه داد:در اهمیت مشتی که نمونه خروار است، تاکید می‌کنم و از همکاران می‌خواهم تا با رای مثبت به تحقیق تفحص کمک کنند تا یکی دیگر از ابزارهای شفافیت و بهبود سیستم با روش قانونی تحقیق و تفحص به انجام برسد.
وی افزود: اگر صحن به تحقیق و تفحص رای دهد، موارد خارج از نوبت در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه آن به شورای اسلامی شهر اعلام می‌شود.
انتظار می‌رفت به عنوان اولین تحقیق و تفحص شوراها آن هم از موسسه همشهری؛ آقای شهردار در صحن حضور داشته باشد. در نهایت این گزارش با ۲۱ رای تصویب شد.

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است