مشاور معاون سیما معرفی شد

به گزارش صبا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سیما، حمید شاه آبادی معاون سیما در حکمی سیدمحمدرضا خوشرو را به سمت مشاور معاون سیما منصوب کرد.

در حکم معاون سیما خطاب به خوشرو تاکید شده است: «با استفاده از ظرفیت های شبکه های سیما و حوزه های ستادی به ویژه مرکز طرح، برنامه و ارزیابی سیما اهتمام لازم را برای ارایه برنامه ریزی مدون و نظارت مستمر در جهت ارتقای کیفی برنامه های سیما به عمل آورید.»

سیدمحمدرضا خوشرو سابقه مدیرکلی فرهنگ عمومی قوه قضاییه، مدیریت گروه های پژوهش در سازمان صداوسیما و وزارت ارشاد و مشاورت پژوهش معاونت صدا را در کارنامه کاری خود دارد.

انتهای پیام/