امروز ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۱۹
گزارش صبا از دوره سیزدهم حراج تهران در سال کرونا؛

۸۷ میلیارد و ۹۴۲ میلیون فروش کل حراج تهران/ آغداشلو رکوردها را شکست/ احصایی از سهراب پیشی گرفت

سیزدهمین حراج تهران به شکل آنلاین و با حضور غیرفیزیکی اکثر خریداران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار تجسمی خبرگزاری صبا، سیزدهمین حراج تهران عصرز جمعه ۲۶ دی ماه به شکل مجازی و بی سابقه در تاریخ خود، کار را با چکش زدن ۱۱۰ اثر هنری آغاز کرد. اجرای این دوره حراج را حسین پاکدل برعهده داشت. حراج این دوره به دلیل شرایط کرونا به شکل آنلاین برگزار شد و بیشتر خریداران به شکل تلفنی و آنلاین حضور داشتند و تعداد کمی هم حضوری در محل هتل پارسیان پیگیر حراج بودند.

در این دوره که ویژه آثار هنر مدرن و معاصر است اثر استاد محمد احصایی به قیمت ۵ تا ۶ میلیارد تومان و اثری از حسین زنده‌رودی نیز با همین قیمت، گران‌قیمت‌ترین آثار هستند.

با آغاز حراج ابتدا تابلوی نقاشی بدون عنوان قربانعلی اجلی که ترکیب مواد روی بوم است و با قیمت پایه ۶۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود، به قیمت ۷۰ میلیون تومان چکش خورد.

سپس تابلوی «عاشورا» از صادق تیرافکن که بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود، با قیمت ۱۹۰ میلیون تومان به فروش رسید.

تابلوی عاشورا

اثری بدون عنوان از علی شیرازی با کمینه و بیشینه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان به قیمت ۲۰۰ میلیون تومان فروخته شد. اثر بعدی مربوط به جلال شباهنگی بود که با کمینه و بیشینه ۲۰۰ تا ۳۰۰  میلیون تومان در نهایت ۲۶۰ میلیون تومان چکش خورد.

«سطح آب» از عبدالرضا دریابیگی نیز به قیمت ۴۴۰ میلیون تومان، به فروش رسید.

در ادامه حراج، حسین محجوبی و اثرش وارد میدان شدند. اثر وی با کمینه و بیشینه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان به قیمت۲۸۰ میلیون تومان فروخته شد.

سیراک مکلکونیان با اثر بی نام و کمینه و بیشینه ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان توانست با ۶۵۰ میلیون تومان حراج را ترک کند.

اثری از پری یوش گنجی با کمینه و بیشینه ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان با قیمت ۱۵۰ میلیون تومان، اثر همایون سلیمی با کمینه و بیشینه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان فروش رفت.

اثر منصوره حسینی به قیمت ۴۲۰ میلیون تومان و اثر ناصر عصار با کمینه و بیشینه ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان به قیمت ۷۵۰ میلیون تومان، فروخته شدند.

اثری بدون عنوان از مجموعه «سفید برفی» عباس کیارستمی نیز با کمینه و بیشینه ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان به قیمت ۷۰۰ میلیون تومان چکش خورد.

اثری از عادل یونسی با کمینه و بیشینه ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان به قیمت ۸۰ میلیون تومان فروش رفت.

اثر حسین کاظمی با کمینه و بیشینه ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان به قیمت ۵۵۰ میلیون تومان، به فروش رسید.

اثری بدون عنوان از فریده لاشایی با کمینه و بیشینه ۱ تا ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیارد تومان به قیمت ۱ میلیارد تومان فروش رفت.

همچنین اثری از شهرام کریمی با کمینه و بیشینه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان به قیمت ۲۰۰ میلیون فروخته شد.

اثر رضا کیانیان با کمینه و بیشینه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان به قیمت ۱۰۰ میلیون و اثری از آرمان یعقوب پور به قیمت ۶۰ میلیون تومان فروخته شدند.

اثری از ابوالقاسم سعیدی با کمینه و بیشینه ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان به قیمت ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان فروش رفت.

اثری از حسین شاه طاهری با کمینه و بیشینه ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان ب به قیمت ۱۲۰ میلیون تومان فروش رفت.

اثری از علی خسروی با کمینه و بیشینه ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان به قیمت ۴۲ میلیون تومان چکش خوردند.

اثر مجسمه از بیتا فیاضی با کمینه و بیشینه ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان به قیمت ۳۴۰ میلیون تومان چکش خورد.

اثری از علیرضا اسپهبد با کمینه و بیشینه ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان به قیمت ۷۰۰ میلیون تومان فروش رفت.

در ادامه اثری از هانیبال الخاص با کمینه و بیشینه ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان به قیمت ۲۲۰ میلیون تومان فروخته شد.

همچنین اثری از ژازه طباطبایی با عنوان «کجاست؟ آقندر می گردم تا پیدا کنم» و با کمینه و بیشینه ۲ تا ۳ میلیارد تومان به قیمت ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به فروش رسید.

اثری از بهمن دادخواه با کمینه و بیشینه ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به قیمت ۴۲۰ میلیون تومان رسید.

محسن کیانی با اثری که به کمینه و بیشینه ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود درنهایت به قیمت ۹۵ میلیون تومان فروش رفت.

اثری از داور یوسفی با کمینه و بیشینه ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان به قیمت بیش از سه برابر بیشینه خود و به مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان و اثری از هادی جمالی با کمینه و بیشینه ۷۰ تا ۹۰ میلیون تومان به قیمت ۱۳۰ میلیون تومان فروخته شدند.

اثری بدون عنوان از مسعود عربشاهی با کمینه و بیشینه ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تا ۲ میلیارد به قیمت ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان فروخته شد.

در ادامه، اثر علیرضا آستانه با کمینه و بیشینه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان به قیمت ۱۸۰ میلیون تومان و اثر غلامحسین نامی با کمینه و بیشینه ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان به قیمت  ۳۲۰ میلیون تومان چکش خوردند.

همچنین اثری از تیمو ناصری با کمینه و بیشینه ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تا ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، به قیمت ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به فروش رسید.

همچنین اثری بدون عنوان از منصور قندریز با کمینه و بیشینه ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به فروش نرفت.

اثر طلیعه کامران نیز با کمینه و بیشینه ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان به فروش رفت.

سپس اثری که خالق آن جعفر روح بخش بود به قیمت ۲۶۰ میلیون تومان به فروش رسید.

حسین کاظمی دیگر هنرمند حراج بود که اثر او با کمینه و بیشینه ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان درنهایت در همان قیمت کمینه یعنی ۷۰۰ میلیون تومان چکش خورد.

اثر میلیاردی رضا درخشانی

اثر بدون عنوان از رضا درخشانی با کمینه و بیشینه ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تا ۲ میلیارد با قیمت ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، چکش خورد.

اثر مهدی سحابی با کمینه و بیشینه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان درنهایت به قیمت ۱۲۰ میلیون تومان فروش رفت.

مهدی حسینی با اثری که کمینه و بیشینه آن ۱۲۰ تا ۱۶۰ میلیون بود به رقم ۱۳۰ میلیون تومان رسید.

اما اثری از استاد ایرج اسکندری با کمینه و بیشینه ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان رسید.

اثری از بهجت صدر با کمینه و بیشینه ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان به قیمت ۷۰۰ میلیون تومان فروش رفت.

اثری محمود زنده رودی با کمینه و بیشینه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان به قیمت ۳۲۰ میلیون تومان به فروش رفت.

محمد احصایی رکورد سهراب را شکست

اثر بدون عنوان از مجموعه «نجوای عشق» محمد احصایی با کمینه و بیشینه ۵ تا ۶ میلیارد تومان به عنوان یکی از گران ترین آثار حراج امسال به قیمت ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان به فروش رسید و رکورد حراج را شکست. این رکورد پیش از این به تابلویی از سهراب سپهری اختصاص داشت.

تابلوی بدون عنوان اکریلیک روی بوم گلناز فتحی ۴۰۰ میلیون تومان و تابلوی چهار لته‌ای بدون عنوان از مجموعه «راز نهان» صداقت جباری ۶۰۰ میلیون تومان فروخته شدند.

تابلوی بدون عنوان محمدعلی ترقی جاه ۱۷۰ میلیون تومان فروش رفت.

تابلوی «گلفروشان» ناصر اویسی ۸۵۰ میلیون تومان پکش خورد.

تابلوی نقاشی «تعجب» اثری از استاد ژازه تباتبایی به قیمت ۲۸۰ میلیون تومان چکش خورد.

تابلوی «اسب مهاجر» اثری از واحد خاکدان با قیمت بیشینه ۶۰۰ میلیون تومان، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان چکش خورد.

۱۲ میلیارد برای اثر آغداشلو

و اما نکته جالب حراج امشب این بود که تابلوی نقاشی دو لته ای «خاطرات امید» از مجموعه «خاطرات انهدام» اثری از آیدین آغداشلو با قیمت پایه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان قیمت ۱۲ میلیارد را برای خود رقم زد. آغداشلو با این حساب رکورد احصایی را هم شکست و امشب دوبار رکورد سهراب شکسته شد.

در حالی آیدین آغداشلو تاریخ قیمت های حراج تهران را جابجا کرد که حاشیه های مختلفی داشت که نه فقط در ایران بلکه رسانه های خارجی نیز مطرح شده بود و این نشان داد که حتی حاشیه های منفی هم می تواند به نفع شهرت و اقتصاد هنرمندی مانند او تمام شود.

پس از این اتفاق حراج، نوبت به تابلوی افشین پیرهاشمی رسید که اثر او به قیمت ۳۰۰ میلیون تومان چکش خورد.

مهدی ویشکایی با تابلوی نقاشی اش ۵۰۰ میلیون تومان از حراج کسب کرد.

تابلوی نقاشی مصدق نیز ۶۰ میلیون تومان به فروش رفت. محمدرضا منزه خالق این اثر بود.

«فیلسوف» اثری از حمید هادی نژاد تابلوی نقاشی با قیمت پیش بینی شده ۲۵ میلیون تومانی توانست به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان برسد.

سپس تابلوی نقاشی کیومرث هارپا به قیمت ۱۱۰ میلیون تومان فروش رفت.

تابلوی نقاشی طاهره صمدی‌طاری نیز ۱۰۰ میلیون تومان فروش رفت.

از آثار جذاب این دوره حضور اثر حجمی مش اسماعیل بود. این اثر از مجموعه بزهای وی عرضه شد که ۴۲۰ میلیون تومان فروش رفت.

تابلوی نقاشی «نبرد ضحاک و شیر ایرانی» از مجموعه اسطوره‌های خاموش اثر علی ندایی ۸۵ میلیون تومان فروش رفت.

تابلوی نقاشی «اندرونی» از مجموعه شکارگاه اثر میترا کاویان ۲۴۰ میلیون تومان فروش رفت.

تابلوی نقاشی بدون عنوان صادق تبریزی با قیمت بیشنیه یک میلیاردی، یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان فروش رفت.

تابلوی بدون عنوان گارنیک درهاکوپیان ۱۵۰ میلیون تومانفروش رفت.

تابلوی نقاشی محمدحبیب محمدی با نام «پرده سفید»  ۱۰۰ میلیون تومان چکش خورد.

اثر بدون عنوان پروانه اعتمادی که پاستل روی مقوا است، ۲۰۰ میلیون تومان فروش رفت. قیمت پیشنهادی این اثر نیز ۲۰۰ میلیون تومان بود.

تابلوی نقاشی بدون عنوان منوچهر یکتایی یک میلیارد تومان فروش رفت. این اثر از مجموعه شخصی منیژه میرعمادی و جمشید ناصری به حراج آمده بود.

تابلوی نقاشی بدون عنوان حمیدرضا اندرز ۹۰ میلیون تومانفروش رفت.

تابلوی نقاشی لیلی متین دفتری ۴۰۰ میلیون تومان فروش رفت.

تابلوی نقاشی از ابوالقاسم سعیدی ۲۲۰ میلیون تومان فروش رفت.

یک تابلوی قدیمی و بدون عنوان از سهراب سپهری که نقاشی روی مقوا است و این اثر هم از مجموعه شخصی منیژه میرعمادی و جمشید ناصری به حراج آمده بود به قیمت یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان فروش رفت.

تابلوی بدون عنوان اثر احمد اسفندیاری ۱۳۰ میلیون تومان فروش رفت.

تابلوی نقاشی بدون عنوان اثری از منوچهر نیازی نیز ۳۶۰ میلیون تومان فروش رفت.

یک میلیارد برای تابلوی استاد افجه ای

تابلوی نقاشی بدون عنوان نصرالله افجه‌ای که قیمت پایه آن ۸۰۰ میلیون بود توانست به رقم یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومانی برسد.

سپس اثری از حسین زنده رودی به قیمت ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون فروش رفت. عنوان اثر «دی جی ای- دی جی آ- دی ایو» بود.

اثر بعدی مربوط به بهجت صدر بود که ۸۰۰ میلیون فروش رفت. این اثر رنگ روغن روی بوم اوایل دهه ۴۰ خلق شده است.

سپس «درخت خون سیاوشان» از نیلوفر قادری نژاد به قیمت ۲۰۰ میلیون فروش رفت.

اثر ترکیب مواد روی بوم مسعود عرب شاهی ۷۰۰ تومان فروش رفت.

اثری از استاد پرویز تناولی به قیمت ۵۵۰ میلیون تومان چکش خورد.

سپس مهدی سحابی توانست اثر «پرسنلی فوری» را ۲۰۰ میلیون  چکش بزند.

قاسم حاجی زاده با قیمت ۴۲۰ میلیون، بهروز دارش با اثری به قیمت ۳۲۰ میلیون، رضا درخشانی نیز اثری به قیمت ۲ میلیارد و ۶۰۰ از حراج بیرون رفتند.

رضوا صادق زاده با قیمت ۱۳۰ میلیون تومان اثرش فروش رفت. ترقی جاه به قیمت ۶۵۰ میلیون و شهریار احمدی به قیمت یک میلیارد و ۴۰۰ اثرش فروخت.

اثری از ابراهیم صاحب اختیاری به قیمت ۵۰ میلیون تومان و اثری از کریم نصر نیز به قیمت ۱۶۰ میلیون فروش رفتند.

در ادامه حراج اثر احمد امین نظر نیز به قیمت ۱۲۰ میلیون فروخته شد.

اثر خوشنویسی از آغداشلو که به گفته پاکدل پدیده حراج امشب بود، به قیمت ۶۰۰ میلیون فروخته شد.

سپس اثری از منوچهر معتبر به قیمت ۲۹۰ میلیون تومان چکش خورد.

اثر ۹۳ ام حراج «دو جریب زمین» نام داشت که ۱۳۵۰ خلق شده است. اثر مارکو گریگوریان از یک میلیارد و ۱۰۰ حراج را شروع کرد و یه قیمت یک میلیارد و ۴۰۰ فروخته شد. او اولین هنرمند مدرنیستی از ایران است که خاک و گل را وارد اثر کرد.

اثری از پرویز کلانتری از ۶۵۰ میلیون حراج را شروع کرد و خیلی سریع به قیمت ۹۰۰ میلیون رسید و درنهایت به قیمت یک میلیارد و ۸۰۰ فروخته شد.

اثر حجمی «دیوار و جوانه» از مونا پاد از ۱۹۰ میلیون حراج را شروع کرد. این اثر ۲۰۰ میلون فروش رفت.

باز هم یک اتفاق تاریخی در حراج

اثر نود و ششم حراج از پرویز تناولی با نام «استاد و شاگرد» بود. از ۴ میلیارد و ۱۰۰ حراج اثر شروع شد و با سرعت قیمت ها جابجا می شد. این اثر در نهایت به قیمت ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون فروخته شد.

تا اینجای حراج آثار آیدین آغداشلو، پرویز تناولی، حسین زنده رودی و محمد احصایی بالاترین ها بوده اند.

۴۸۰ میلیون رقم پایه اثر نصرالله افجه ای بود که اثر استاد درنهایت ۸۰۰ میلیون فروخته شد.

اثری از احمد وکیلی با قیمت پایه ۵۵ میلیون به قیمت ۱۲۰ میلیون فروخته شد.

«نقشه ایران» اثری از فریده لاشایی از پایه یک میلیارد و ۴۰۰ حراج را شروع کرد و به سرعت به ۲ میلیارد رسید. این اثر در نهایت به قیمت ۲ میلیارد و ۸۰۰ فروخته شد.

جواد نوبهار هنرمند دیگر حراج بود که اثرش به قیمت ۹۰ میلیون تومان فروخته شد.

اثر «عروسک ها» از سیامک عزمی به قیمت ۱۹۰ میلیون فروخته شد. ۶۰ تا ۸۰ میلیون کمینه و بیشینه این اثر بود.

شیده تامی نیز اثرش با قیمت ۱۰۰ میلیون تومان فروش رفت.

جمشید سماواتیان با اثری بدون عنوان وارد حراج شد که اثرش به قیمت ۱۳۰ میلیون فروش رفت.

یک عکس با نام «والفجر» از سعید صادقی در حراج عرضه شد که به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان فروش رفت.

کامبیز صبری هنرمند دیگر حراج بود که اثرش ۵۵۰ میلیون تومان فروخته شد.

محمدابراهیم جعفری هنرمند دیگر حراج بود که اثرش از قیمت پایه ۴۰۰ میلیون چکش خورد و ۵۰۰ میلیون فروش رفت.

اثر پروانه اعتمادی نیز به قیمت ۷۵۰ میلیون فروش رفت.

اثری از محسن وزیری مقدم از مجموعه «شن و ماسه» با قیمت یک میلیارد و ۴۰۰ حراج را شروع کرد.

اثر دیگری از منصور قندریز از مجموعه «انتظار» تاریخ خلق اثر ۱۳۳۲ از ۴۸۰ میلیون وارد حراج شد. این اثر به قیمت ۵۰۰ میلیون فروخته شد.

و آخرین اثر حراج اثری از منیر شاهرودی فرمانفرماییان بود؛ یک اثر مشهور جهانی که از ۲ میلیارد و ۴۰۰ وارد حراج شد. این اثر به ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون به فروش رفت.

۸۷ میلیارد و ۹۴۲ میلیون رقم کل حراج در دوره سیزدهم و در سال کرونا بود.

انتهای پیام/

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است