امروز ۴ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۲۷
رییس موزه هنرهای معاصر تهران به صبا گفت:

اختلاف سر تعداد آثار گنجینه ناشی از روش شمارش است/ اعلام براساس برچسب اموال

رییس موزه هنرهای معاصر تهران، بروز اختلاف نظرها در زمینه اعلام تعداد دقیق آثار گنجینه این موزه را ناشی از چگونگی شمارش آثار دانست.

احسان آقایی رییس موزه هنرهای معاصر تهران در گفتگو با خبرنگار هنرهای تجسمی خبرگزاری صبا درباره اعلام آمار دقیق آثار موجود در گنجینه این موزه اعلام کرد: شمارش آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران دو نوع بوده است؛ یک نوع آماری که بر اساس برچسب اموال آثار گنجینه صورت گرفته است که در این نوع شمارش، برخی آثار مجموعه ای از هنرمندان به لحاظ شمارش اثر هنری، یک اثر محسوب می شوند اما تک تک آثار این مجموعه برچسب اموال خورده است و در شمارش تک تک آثار به عنوان یک اثر مستقل حساب شده است. به طور مثال  مثلا اثر «بوفون» که متعلق به پیکاسو و شامل ۳۱ اثر چاپی این هنرمند است، برای هر برگ یک برچسب اموال استفاده شده و ۳۱ اثر حساب شده در حالی که یک آرت بوک و از نظر شمارش آثار هنری یک اثر است. نوع دوم شمارش آثار هنری نیز به گونه ای است که کارهای ادیشن دار و آثاری که در قالب یک مجموعه اثر خلق شده است، یک اثر محسوب می شوند.

وی تاکید کرد: آن چه از سوی مدیران مختلف درباره آمار آثار گنجینه موزه اعلام شده بر اساس برچسب اموال آثار موزه است.

رییس موزه هنرهای معاصر تهران با بیان این که آثار موزه هنرهای معاصر تهران برای ثبت نیاز به اظهارنظر کارشناس داشته است، بیان کرد: همه آثاری که در موزه به ثبت رسیده بر اساس نظر کارشناس، شمارش شده است. آثار مجموعه ای در شمارش می تواند به صورت اعداد ممیزی برچسب اموال داشته باشند یعنی یک مجموعه شامل ۳۱ اثر می تواند به طور مثال به صورت ۱۰/۱، ۱۰/۲ ، ۱۰/۳ شمارش شود که مشخص شود این آثار مربوط به یک مجموعه است.

وی تصریح کرد: اختلاف نظرها در زمینه تعداد دقیق آثار موزه هنرهای معاصر تهران ناشی از چگونگی شمارش این آثار است که گاهی مجموعه آثار یک اثر و گاهی چند اثر حساب شده اند به طور مثال اثر «بوفون» پیکاسو که یک مجموعه اثر است، بر اساس تک تک آثارش، ۳۱ اثر حساب شده است.

رییس موزه هنرهای معاصر تهران با اشاره به اعلام آماری که از سوی هادی مظفری مدیرکل هنرهای تجسمی در نشست خبری مرمت موزه اعلام شد، بیان کرد: قطعاً تعداد آثار گنجینه موزه از تعدادی که آقای مظفری در نشست اعلام کردند، کمتر است.

وی همچنین با اشاره به انجام مطالعات گنجینه اظهار کرد: مطالعات گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران در حال انجام است و بخش هایی از آن به پایان رسیده است و امیدوار هستیم که تا سال آینده این مطالعات به پایان برسد و بتوانیم تعداد دقیق آثار گنجینه را اعلام کنیم. هر چند که تعداد آثار گنجینه بر اساس برچسب اموال و تک تک آثار، همان تعدادی است که آقای مظفری در نشست مرمت موزه اعلام کردند.

فاطمه حامدی خواه

انتهای پیام/

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است