امروز ۳ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۴۲

دلیل پیشرفت انجمن عکاسان ایران توجه به اساسنامه است/ لزوم ارتباط با مراکز پژوهشی

مدیر کمیته همایش ها و جشنواره های انجمن عکاسان ایران، یکی از دلایل حرکت رو به پیشرفت انجمن را توجه به اساسنامه دانست و اعلام کرد که اساسنامه با توجه به تغییر شرایط و فضاها می تواند بازنگری شود.

به گزارش خبرگزاری صبا، سید عباس میرهاشمی، مدیر کمیته همایش ها و جشنواره های انجمن عکاسان ایران با بیان این که هرگونه فعالیتی در انجمن عکاسان ایران بر اساس اساسنامه است، گفت: یکی از دلایل حرکت رو به پیشرفت انجمن به همین دلیل بوده و خط حرکت انجمن مطابق اساسنامه است.

وی افزود: با توجه به تغییر شرایط، فضاها و همچنین تجربه های بیشتری که به دست آمده، ممکن است راهکارها و قالب های جدید برای فعالیت ها و سرعت دادن به امور موثر باشد، از این رو اساسنامه می تواند مورد بازنگری قرار بگیرد.

میرهاشمی تصریح کرد: هر چه ارتباطات انجمن عکاسان ایران با مجموعه های پژوهشی و علمی بیشتر شود، انجمن می تواند اصولی تر فعالیت کند. بنابراین نیاز است که به پژوهش بیشتر توجه شود و تعامل انجمن با دانشگاه ها، مراکز فرهنگی و همه اعضای انجمن تقویت شود. تعامل با اعضا می تواند در کیفیت فعالیت ها موثر باشد و نیروهایی را برای مشارکت فعال در کمیته های انجمن موجب شود. بنابراین ضرورت دارد اعضا ضمن مطالبه، مشارکت فعال با انجمن داشته باشند.

مدیر کمیته همایش ها و جشنواره های انجمن عکاسان ایران با بیان این که تقویت شورای راهبردی انجمن و تدوین برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و نظارت برای انجام برنامه ها اهمیت بالایی دارد، بیان کرد: شورای راهبردی از اساسی ترین شوراهایی است که می تواند در چارچوب اساسنامه و نظر هیات مدیره، قالب فعالیت ها را تعیین کند، نظارت و کنترل انجام دهد تا اهداف محقق شود.

میرهاشمی با اشاره به فعالیت های انجمن گفت: ضرورت دارد، یاد کنیم از گروه ۱۳ نفره ای که بر اساس رای جامعه عکاسان، اساسنامه انجمن عکاسان ایران را موشکافانه نوشتند و اساسنامه تدوین شده را در قالب اساسنامه تیپ وزارت کشور گنجاندند. این اساسنامه پایه ای برای فعالیت تخصصی و جدی در حوزه عکاسی شد و فعالیت هیات مدیره های انجمن در دوره های مختلف بر اساس آن پایه گذاری شد.

وی ادامه داد: در طول فعالیت انجمن و در هر دوره، فعالیت هایی در زمینه های مختلف برنامه ریزی و اجرایی شد که نتایج قابل دفاعی را برای عکاسی دارد. تدوین آیین نامه ها، تشکیل کمیته ها با توجه به مقتضیات و شرایط روز عکاسی، فعالیت های علمی و پژوهشی مانند ۱۰ روز با عکاسان ایران و تعامل با نهادها، انجمن ها و مراکز فرهنگی مختلف از جمله فعالیت های انجمن است که در ادامه می تواند گسترش یابد.

میرهاشمی در پایان درباره آیین نامه کمیته همایش ها و جشنواره ها اظهار کرد: کمیته همایش ها و جشنواره ها، آیین نامه جامعی تدوین کرد. آیین نامه ای برای کمیته مبنی بر وظایف اعضای کمیته و فعالیت های آن و آیین نامه ای برای جشنواره ها و همایش ها که نحوه برگزاری را تعیین می کند. تدوین این گونه آیین نامه ها موجب می شود تا برگزاری برنامه ها از رفتارهای سلیقه ای دور باشد. دوره های پنجم تا هفتم همایش ۱۰ روز با عکاسان ایران بر اساس آیین نامه تدوین شده برگزار شد تا خطاهای احتمالی آیین نامه مشخص و آیین نامه جامع تر و دقیق تر شود.

انتهای پیام/

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است


  جدول فروش فیلم ها

  عنوان
  فروش (تومان)
  • خط باریک قرمز
   89,047,55
  • بازگشت کوتاه
   43,905,20
  • منگی
   27,696,90
  • تا ابد
   703,153,55
  • یلدا
   250,332,19
  • بی حسی موضعی
   532,165,25
  • قتل عمد
   98,569,79
  • پرو
   41,665,25
  • دریا موج کاکا
   30,220,25