تیرز فیلم سینمایی Running with the Devil

به کارگردانی: جیسون کابل با بازی نیکولاس کیج

داستان این فیلم سینمایی مدیر عامل یک کمپانی خوشه ای بین المللی دو مدیر اصلی خود را برای محموله مواد مخدر ربوده شده به تحقیق می فرستد که مشکلات عجیبی در این بین رخ می دهد