بررسی نقش نهادهای نظارتی در کنترل بازار

بررسی نقش نهادهای نظارتی در کنترل بازار

به گزارش خبرنگار صبا، یکصد و پنجاه و ششمین قسمت برنامه تلویزیونی «چوب خط» با موضوع نقش نهادهای نظارتی در کنترل بازار روی آنتن زنده شبکه افق می رود.
اسفنانی معاون تعزیرات حکومتی مهمان این برنامه خواهد بود.
در بخش «نگاه هفته» نیز با یکی از بانوان کارآفرینان ایرانی گفتگو می شود.

«چوب خط» با تهیه کنندگی و اجرای علی مروی، سه شنبه ها ساعت 21 به صورت زنده از شبکه افق پخش می شود.