امروز ۹ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۱۵
طبق مصوبات شورای نمایش؛

وضعیت اکران دست نخورد/ تصویب آیین نامه اکران در هفته آینده

غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش از آخرین وضعیت اکران فیلم های نوروزی و ادامه اکران فیلم های قبلی خبر داد.

وضعیت اکران دست نخورد/ تصویب آیین نامه اکران در هفته آینده

غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش درباره آخرین خروجی جلسه  شورای صنفی نمایش که در روز دوشنبه ۱۳ اسفندماه برگزار شد به خبرنگار صبا گفت: باتوجه به بررسی کف فروش فیلم های در حال اکران، اکران این فیلم ها در سرگروه ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به موکول شدن وضعیت اکران فیلم های نوروزی به هفته آینده اذعان کرد: وضعیت اکران فیلم های نوروزی، تصویب آیین نامه اکران در سال جدید و سرگروه های سینمایی به هفته آینده موکول شد.

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است