اعتراضی به عملکرد هیات‌مدیره خانه سینما و انتخاب شاهسواری نداریم

به گزارش صبا، انجمن صنفی عکاسان سینمای ایران در پی انتشار نامه حمایت ۲۱ صنف سینمایی از هیات مدیره و مدیرعامل خانه سینما جوابیه ای را صادر کرد.

متن جوابیه به شرح زیر است:

«سوم آبان ماه نامه‌ای به امضای ۲۱ صنف سینمایی در حمایت از هیات‌مدیره «خانه سینما» و انتخاب منوچهر شاهسواری به عنوان مدیرعامل این نهاد صنفی منتشر شد و در این نامه نام سه صنف از جمله انجمن صنفی عکاسان سینمای ایران بدون تایید نهایی در این نامه درج شد.

انجمن صنفی عکاسان سینمای ایران برای رفع ابهامات بوجود آمده درباره ذکر نام این انجمن در فهرست حامیان بیانیه صادره از سوی تعدادی از صنوف خانه سینما اعلام می‌کند، اعتراض این انجمن به شیوه عملکرد و عدم هماهنگی در اعلام نام این انجمن در بیانیه مذکور، که قرار بود متن آن در برگیرنده حقوق و مطالبات و رفع مشکلات تمامی اعضای خانه سینما تنظیم و منتشر شود، بوده و این انجمن اعتراضی به عملکرد هیات‌مدیره خانه سینما و تشکیک در انتخاب آقای منوچهر شاهسواری بعنوان مدیر عامل خانه سینما ندارد.

مجددا اعلام می‌داریم برای رعایت حقوق و مطالبات صنوف و اعضای ایشان از هر حرکت و اقدامی پشتیبانی و حمایت می‌کنیم.»

انتهای پیام/