امروز ۶ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۰۱

تعداد مخاطبان تلویزیون کاهش پیدا کرد/ بیشترین رضایت مردم از «راز بقا»

بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات صداوسیما درباره برنامه‌های سیما از نگاه مخاطبان در شهریور امسال «هشتگ عصر جدید» پربیننده ترین برنامه شد.

به گزارش صبا به نقل از روابط عمومی صداوسیما، بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات صداوسیما درباره برنامه‌های سیما از نگاه مخاطبان، ۷۵٫۴ درصد از مردم در شهریور امسال بیننده سیما بوده‌اند و شبکه سه توانسته با برخورداری از ۶ برنامه در میان ۱۰ برنامه پربیننده تلویزیون، در صدر دیگر شبکه‌ها از نظر برخورداری از برنامه‌های پربیننده قرار بگیرد.

نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد شبکه نسیم با ۲ برنامه «چهل تیکه» و «دست فرمون»، شبکه مستند با «راز بقا» و شبکه یک با «دستپخت» در فهرست شبکه‌های دارای برنامه پربیننده در جدول ۱۰ برنامه پرمخاطب سیما جا گرفته‌اند.

 

برنامه شبکه میزان بیننده میزان رضایت (زیاد)
۱ هشتگ عصر جدید سه ۲۸٫۱ ۹۱٫۷
۲ سمت خدا سه ۲۴٫۱ ۸۹٫۷
۳ راز بقا مستند ۲۳ ۹۶٫۴
۴ چهل تیکه نسیم ۲۲٫۴ ۸۸٫۹
۵ فوتبال برتر سه ۲۰٫۱ ۸۱٫۸
۶ طبیب سه ۱۹٫۶ ۹۴٫۹
۷ اعجوبه‌ها سه ۱۸٫۹ ۷۳٫۷
۸ دستپخت یک ۱۸٫۶ ۸۶٫۶
۹ گزارش ورزشی سه ۱۶٫۹ ۸۴٫۳
۱۰ دست فرمون نسیم ۱۶٫۸ ۸۱٫۲

 

در جدول‌های زیر برنامه‌های دارای بالای ۱۰ درصد مخاطب هر یک از شبکه‌های سیما و همین طور میزان رضایت در حد زیاد از این برنامه‌ها را مشاهده می‌کنید:

برنامه‌های پربیننده شبکه یک میزان بیننده میزان رضایت (زیاد)
۱ دستپخت ۱۸٫۶ ۸۶٫۶
۲ سیمای خانواده ۱۴٫۳ ۷۵٫۶
۳ درس‌هایی از قرآن ۱۱٫۶ ۹۱٫۴
۴ صبح بخیر ایران ۱۰٫۸ ۸۹٫۲
۵ ورزش و مردم ۱۰٫۱ ۸۵٫۲

 

برنامه‌های پربیننده شبکه دو میزان بیننده میزان رضایت (زیاد)
۱ زنده‌باد زندگی ۱۱٫۳ ۸۸٫۲
۲ عصر خانواده ۱۰ ۸۰٫۱

 

برنامه‌های پربیننده شبکه سه میزان بیننده میزان رضایت (زیاد)
۱ هشتگ عصر جدید ۲۸٫۱ ۹۱٫۷
۲ سمت خدا ۲۴٫۱ ۸۹٫۷
۳ فوتبال برتر ۲۰٫۱ ۸۱٫۸
۴ طبیب ۱۹٫۶ ۹۴٫۹
۵ اعجوبه‌ها ۱۸٫۹ ۷۳٫۷
۶ گزارش ورزشی ۱۶٫۹ ۸۴٫۳
۷ میدون ۱۴٫۶ ۸۷٫۵

 

برنامه‌های پربیننده شبکه پنج میزان بیننده میزان رضایت (زیاد)
۱ به خانه برمی‌گردیم ۱۶٫۳ ۹۲٫۹
۲ در شهر، در استان ۱۰ ۸۰٫۱

 

      برنامه‌های پربیننده شبکه آموزش میزان بیننده میزان رضایت (زیاد)
۱ مدرسه تلویزیونی ایران ۱۳٫۷ ۹۴
۲ دکتر سلام ۱۰٫۹ ۸۶٫۴

 

برنامه‌های پربیننده شبکه ورزش میزان بیننده میزان رضایت (زیاد)
۱ شب‌های فوتبالی ۱۰٫۱ ۸۱
۲ ویدئو چک ۱۰ ۸۰٫۱

 

 

برنامه‌های پربیننده شبکه مستند میزان بیننده میزان رضایت (زیاد)
۱ چهل تیکه ۲۲٫۴ ۸۸٫۹
۲ دست فرمون ۱۶٫۸ ۸۱٫۲
۳ نسیم آوا ۱۰٫۸ ۸۶٫۲
۴ کتاب باز ۱۰٫۳ ۸۵٫۵

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است