امروز ۹ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۰۵:۵۰
صبا خبر می دهد؛

کمیته انضباطی کارگروه اکران منحل شد/ ادامه فعالیت در شورای صنفی

سیدضیا هاشمی دبیر سابق کمیته انضباطی کارگروه اکران از دلایل انحلال این کمیته در سال جدید سخن گفت.

دلیل انحلال کمیته انظباظی در سال جدید چه بود؟

سیدضیا هاشمی دبیر سابق کمیته انضباطی کارگروه اکران از انحلال کمیته در سال جدید خبر داد و به خبرنگار صبا گفت: از ابتدا مستقل شدن این کمیته از شورای صنفی نمایش با آیین نامه ای که ضمانت اجرایی مناسبی نداشت، اشتباه بود.
وی ادامه داد: با وضعیتی که آیین نامه داشت بهتر بود این کمیته در سال جدید منحل شود.
هاشمی در پایان درباره وضعیت وظایفی که کمیته برعهده داشت، توضیح داد: پیشنهاد شد تا فعالیت کمیته قبلی با عنوان کمیته نظارت در شورای صنفی نمایش ادامه یابد.
زهرا دمزآبادی

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است