امروز ۱۰ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۵۲
اجاره مکان اختتامیه 50 میلیون

اجاره سینماها برای جشنواره ملی فیلم فجر ۶۷۸ هزینه برداشت/ ۲۴۵ میلیون برای سینماتیکت!

بخشی از هزینه های انجام شده برای برپایی سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر شامل اجاره سینماها بوده که رقم آن بالغ بر 678 میلیون تومان است.

ث قص

به گزارش خبرنگار صبا، سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر برای اجاره سینما ملت به عنوان کاخ رسانه ای ۲۰۰ میلیون تومان برای ایام برپایی این رویداد سینمایی هزینه کرده است.
همچنین برای اجاره سینما چارسو به عنوان سینمای هنرمندان نیز برای ۱۰ روز ۱۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.
برج میلاد برای میزبانی اختتامیه ۵۰ میلیون تومان گرفته است.
همچنین ۳۷۸ میلیون تومان برای اجاره سینماهای صنوف و خانه سینما هزینه شده است.
سینماتیکت برای بلیت فروشی و آرای مردمی ۲۴۵ میلیون دریافت کرده است.
اجاره سینماها برای جشنواره ملی فیلم فجر 678 هزینه برداشت/ 245 میلیون برای سینماتیکت!
اجاره سینماها برای جشنواره ملی فیلم فجر 678 هزینه برداشت/ 245 میلیون برای سینماتیکت!
اجاره سینماها برای جشنواره ملی فیلم فجر 678 هزینه برداشت/ 245 میلیون برای سینماتیکت!

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است