جمال شورجه در بیمارستان بستری شد/ بهبود حال عمومی

جمال شورجه در بیمارستان بستری شد/ بهبود حال عمومی

به گزارش خبرنگار صبا، حال عمومی جمال شورجه نویسنده و کارگردان سینما و تلویزیون که چند روز پیش دچار سکته شده بود رو به بهبودی است.
جمال شورجه در حال حاضر در بیمارستان بستری و در حال استراحت مطلق است.
مجموعه رسانه ای صبا برای این سینماگر کشورمان آرزوی بهبودی عاجل دارد.