امروز ۷ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۵۶
مجموعه ای از آثار هنر اسلامی، هند و قاجار، امروز سه شنبه 10 اردیبهشت ماه (30 اپریل) در حراج بونامز لندن چکش خورد.

۱۲۰ اثر در حراج بونامز لندن به فروش رفت/ جزییات قیمت آثار ایرانی

فروش 120 اثر در حراج بونامز با آثار هنر اسلامی، هند و قاجار

به گزارش خبرنگار صبا، در حراج اخیر بونامز لندن ۲۱۶ اثر مربوط به هنر اسلامی، هند و قاجار عرضه شد که در نهایت ۱۲۰ اثر به فروش رسید و از میان آثار فروخته شده ۱۸ اثر به هنر ایران اختصاص داشت که در مجموع فروشی معادل ۳۹۵۴۹۶ پوند (سیصد و نودوپنج هزار و چهارصد و نودو شش پوند) را از آن خود کرد. در این حراج آثار دیگری از هنر ایران نیز عرضه و به فروش رسید که خارج از حیطه هنرهای تجسمی قرار می گیرد.
 اولین اثر ایرانی فروخته شده در این حراج شامل ۲۷۸ برگ از کتاب «تاریخ جهان تا پایان دوره شاه اسماعیل صفوی  نوشتۀ غیاث الدین محمد مشهور به «میرهروی» بود که ۲,۵۵۰  پوند چکش خورد. قیمت پایه این صفحات که در  ابعاد ۳۰٫۵ در ۱۹  عرضه شدند، ۲,۰۰۰ تا ۳,۰۰۰ پوند برآورد شده بود.
پرتره یک شاهزاده مربوط به قرن ۱۷ میلادی نیز  ۳,۱۸۷  پوند به فروش رسید، قیمت پایه این نقاشی ۱,۵۰۰ تا ۲,۰۰۰ پوند تخمین زده شده بود.

یک برگ نگارگری به قلم حاج مصورالملکی مربوط به قرن ۲۰ میلادی  نیز با قیمت ۲,۲۹۵ پوند فروخته شد، قیمت پایه این اثر ۲,۰۰۰ تا ۳,۰۰۰ پوند  بود.

همچنین ۲۲۱ برگ از قرآن کوچک تذهیب شده (۱۲۰۲ ه.ق) با رقم پایه ۴,۰۰۰ – ۶,۰۰۰ پوند به قیمت  ۵,۳۱۲ پوند به فروش رسید.
 در این حراج، ۲۳۹ برگ از قرآن تذهیب شده مربوط به قرن ۱۹ میلادی  ۲,۵۵۰ پوند فروخته شد. قیمت پایه این اثر ۲,۰۰۰  تا ۳,۰۰۰ پوند برآورد شده بود.

همچنین ۲۴۷ برگ دیگر از این قرآن کوچک مربوط به قرن ۱۹ میلادی با قیمت پایه ۴,۰۰۰ تا ۶,۰۰۰ پوند در نهایت به قیمت ۷,۵۶۲ پوند و ۲۵۷ برگ از این قرآن کوچک تذهیب شده نیز با رقم پایه ۵,۰۰۰ تا ۷,۰۰۰ پوند به قیمت ۲۲,۵۶۲ پوند به فروش رسید.

در ادامه این حراج، یک برگ نگارگری شده مربوط به قرن ۱۹ میلادی با رقم  پایه ۴,۰۰۰ – ۶,۰۰۰ پوند به قیمت ۲,۲۹۵  پوند چکش خورد.
نقاشی دیگری از حاجی میرزا اسماعیل اثر یک نقاش روسی نیز با رقم پایه ۸,۰۰۰ تا ۱۲,۰۰۰ پوند، در نهایت ۱۸,۸۱۲ پوند فروخته شد.
فروش 120 اثر در حراج بونامز با آثار هنر اسلامی، هند و قاجار
عکسی از ناصرالدین شاه قاجار مربوط به سال  ۱۸۸۹ میلادی نیز با قیمت پایه ۲,۵۰۰ تا ۳,۵۰۰ پوند ، به قیمت ۳,۱۸۷ پوند چکش خورد.
یک اثر نقاشی از ناصرالدین شاه قاجار با امضای محمدحسن مربوط به سال ۱۸۸۶ میلادی نیز با رقم پایه ۶,۰۰۰ تا ۸,۰۰۰ پوند به قیمت نهایی ۷,۵۶۲ پوند فروخته شد.
نقاشی دیگری از ناصرالدین شاه قاجار که با جوهر اجرا شده بود، مربوط به قرن ۱۹ میلادی نیز به قیمت ۴,۸۱۲ پوند چکش خورد، قیمت پایه این اثر ۲,۰۰۰ تا ۳,۰۰۰ پوند برآورد شده بود.
اثر دیگر خوشنویسی نستعلیق به قلم  خلیل خالد بیگ سفیر ترکیه در ایران بود مربوط به سال  ۱۸۸۸ میلادی که با رقم پایه ۶,۰۰۰  تا ۸,۰۰۰ پوند ، درنهایت ۷,۵۶۲  پوند به فروش رسید.
کاشی نگارگری شده مربوط به سال ۱۸۸۰ میلادی که در ابعاد ۳۹ در ۳۳ سانتی متر عرضه شده بود، با رقم پایه  ۴,۰۰۰ – ۶,۰۰۰ پوند، به قیمت ۵,۰۶۲ پوند فروش رفت.
عکسی از مظفرالدین شاه که میرزا ابراهیم خان آن را ثبت کرده است، مربوط به سال  ۱۳۱۹ ه.ق با قیمت پایه:  ۴,۰۰۰ تا  ۶,۰۰۰ پوند، به قیمت ۴,۴۳۷  پوند فروخته شد.

یک پرتره نقاشی از مظفرالدین شاه که «اسکار استیونس» به مناسبت دیدار او با دولت بلژیک به تصویر کشیده است، با رقم پایه ۴۰,۰۰۰ تا ۶۰,۰۰۰ پوند درنهایت ۶۸,۸۱۲ پوند چکش خورد.

آخرین اثر ایرانی فروخته شده در این حراج نیز یازده پرتره از مقامات قاجار مربوط به  قرن ۲۰ میلادی بود که در مجموع ۶,۹۳۷ پوند به فروش رسید. قیمت پایه این آثار ۴,۰۰۰ تا ۶,۰۰۰ پوند برآورد شده بود.
فروش 120 اثر در حراج بونامز با آثار هنر اسلامی، هند و قاجار
در این حراج ۲۱۶ اثر عرضه شده بود که در نهایت ۹۶ اثر فروخته نشد. یکی از آثار فروخته نشده در این حراج، یک اثر نقاشی از فتحعلی شاه قاجار مربوط به سال ۱۲۵۱ ه.ق  بود که در ابعاد ۹۳ در ۱۶۷ سانتی متر عرضه و به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش گذاشته شد که آخرین رقم پیشنهادی برای این اثر ایرانی ۲۲۰۰۰۰ پوند بود و در نهایت فروخته نشد.
فاطمه حامدی خواه

 

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است