امروز ۱ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۰۱:۴۱

آثار ۱۳ هنرمند ایرانی در حراج قرن بیستم ساتبیز فروخته شد/ جزییات آثار و قیمت‌ها

آثار 13 هنرمند ایرانی در حراج هنر قرن بیستم خاورمیانه حراجی ساتبیز در لندن در مجموع 721،875 پوند فروخته شد.

آثار 13 هنرمند ایرانی در حراج قرن بیستم ساتبیز فروخته شد

به گزارش خبرنگار صبا، حراج هنر قرن بیستم خاورمیانه  در حراجی ساتبیز لندن که به فروش آثار مدرن و معاصر هنرمندان خاورمیانه اختصاص داشت، روز سه شنبه ۱۰ اردیبهشت (۳۰ اپریل) برگزار شد و در مجموع به فروش کلی ۳,۴۵۸,۰۰۰ پوند دست یافت که از این میان ۷۲۱،۸۷۵ پوند به فروش کل آثار هنرمندان ایرانی اختصاص داشت.
در این حراج ۱۴ اثر از هنرمندان ایرانی عرضه شد که تنها یکی از این آثار متعلق به زنده یاد فریده لاشایی فروخته نشد.
در حراج هنر قرن بیستم خاورمیانه ساتبیز لندن، اثری از بهجت صدر با قیمت پایه ۱۵،۰۰۰ تا ۲۰،۰۰۰ پوند، به رقم ۳۵،۰۰۰ پوند فروخته شد.
اثر دیگری از این هنرمند با عنوان «بازی با واقعیت» قیمت پایه ۱۰،۰۰۰ تا ۱۵،۰۰۰ پوند، با رقم نهایی ۱۲،۵۰۰ به فروش رسید.
اثری از فیروز زاهدی با رقم ۱۳،۷۵۰ چکش خورد، این اثر ۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰ پوند برآورد قیمت اولیه داشت.
نقاشی منوچهر یکتایی با قیمت ۲۲،۵۰۰ پوند به فروش رسید. قیمت پایه این اثر ۷۰۰۰ تا ۹۰۰۰ پوند قیمت گذاری شده بود. اثر دیگری از این هنرمند نیزی ۱۵۰،۰۰۰ پوند به فروش رسید، قیمت پایه این اثر نیز ۵۰،۰۰۰ تا ۷۰،۰۰۰ پوند بود.
آثار 13 هنرمند ایرانی در حراج قرن بیستم ساتبیز فروخته شد
از منوچهر محصص نیز یک اثر با قیمت پایه ۱۰۰،۰۰۰ تا ۱۵۰،۰۰۰ پوند در این حراجی عرضه شد که در نهایت ۱۵۰،۰۰۰ پوند فروخته شد.
اثر لیلی متین دفتری با عنوان «بطری های سبز» نیز با رقم پایه ۳۰،۰۰۰ تا ۴۰،۰۰۰ پوند، با قیمت ۳۷،۵۰۰ پوند چکش خورد.
از منصور قندریز نیز یک اثر با قیمت پایه ۵۰،۰۰۰ تا ۷۰،۰۰۰ پوند در این حراجی به فروش گذاشته شد که با رقم ۷۵،۰۰۰ پوند فروخته شد. (عکس کنار خبر)
اثر حسین زنده رودی نیز با قیمت پایه ۶۰،۰۰ تا ۸۰،۰۰۰ به قیمت ۷۵،۰۰۰ پوند فروخته شد.
آثار 13 هنرمند ایرانی در حراج قرن بیستم ساتبیز فروخته شد
اثر ایرانی دیگر این حراج مربوط به ناصر عصار بود که ۱۰،۰۰۰ پوند به فروش رسید، رقم پایه این اثر ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ پوند بود.
از اردشیر محصص نیز یک اثر با قیمت ۱۱،۸۷۵ پوند فروخته شد که این اثر ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ پوند قیمت اولیه داشت.
اثر فرهاد مشیری از مجموعه کوزه ها با عنوان «ای رویای سپید من، توای عشق و امید من» که قیمت پایه ۷۰،۰۰۰ تا ۹۰،۰۰۰ پوند برای آن در نظر گرفته شده بود، در نهایت به فروش ۸۱،۲۵۰ پوند دست یافت.
آثار 13 هنرمند ایرانی در حراج قرن بیستم ساتبیز فروخته شد
از سیا ارمجانی نیز اثری با عنوان «تصویر پنجره» با قیمت پایه ۱۵،۰۰۰ تا ۲۰،۰۰۰ پوند عرضه شد که اثر این هنرمند به قیمت ۴۷،۵۰۰ پوند فروخته شد.
آثار 13 هنرمند ایرانی در حراج قرن بیستم ساتبیز فروخته شد
 
اثر بهجت صدر در حراج قرن ۲۰ام
آخرین اثر ایرانی این حراج نیز به فریده لاشایی اختصاص داشت که با رقم پایه ۳۰،۰۰۰ تا ۴۰،۰۰۰ عرضه شد و در نهایت فروخته نشد.
در این حراج، آثاری از دیگر هنرمندان معاصر خاورمیانه نیز به فروش رسید. گران ترین اثر فروخته شده در این حراج به محمود صبری هنرمند عراقی اختصاص داشت که با ۳۵۰،۰۰۰ تا ۵۰۰،۰۰۰ پوند قیمت اولیه در نهایت به بالاترین رقم فروش این حراج یعنی ۸۹۱،۰۰۰ پوند فروخته شد.
فاطمه حامدی خواه

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است