امروز ۱۱ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۴۷

رای دیوان عدالت اداری بر معافیت مالیاتی یک کتابفروشی

یکی از کتابفروشان اهوازی آپارتمان مسکونی خود را بازپس‌گرفت.

به گزارش «صبا»، این کتابفروش از سال ۱۳۸۷ با مشکلاتی به جهت عدم اعمال معافیت از سوی اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان مواجه و در پی آن و بنابر اقدام  اداره مذکور در سال ۱۳۹۳ آپارتمان مسکونی‌اش مصادره گردیده بود.

دیوان عدالت اداری با استناد به بند “ل” ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم و نیز ماده واحده قانون معافیت موسسات انتشاراتی و کتابفروشان از پرداخت مالیات (مصوب۸۰/۲/۲۶) و با توجه به تبصره ماده ۲ دستورالعمل موضوع ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۸ مبنی بر این که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می تواند صدور مجوزهای یادشده را به مراجع دیگر (از جمله اتحادیه‌ها) واگذار نماید، مصادره ملک مودی را باطل و رای به استرداد آن داده است.

گفتنی است که اداره کل امور مالیاتی خوزستان با تبعیت از رای صادره، ملک تصرف شده را از طریق مجرای قانونی و سند رسمی به مودی عودت داد.

اسناد مربوط  به این خبر در اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران موجود است.

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است