امروز ۴ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۴۵

گواهی مالکیت فیلم دائمی شد/ فهرست گواهی‌های صادره

فهرست گواهی مالکیت های فیلم های سینمایی و غیر سینمایی شامل 1029 عنوان فیلم منتشر شد.

به گزارش صبا به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری این فهرست به همراه اطلاعیه ای درباره گواهی ماکیت فیلم سینمایی و غیر سینمایی به شرح ذیل اعلام می شود.

۱- از تاریخ اول مرداد ماه سال جاری، گواهی مالکیت به صورت دائمی صادر می شود که اصالت و اعتبار آن از طریق رمزینه (بارکد) و یا مراجعه به سامانه سازمان سینمایی قابل راستی آزمایی است . بدیهی است در صورتی که مالکیت اثر تغییر کند، گواهی جدیدی صادر و گواهی قبلی از درجه اعتبار ساقط می شود .

۲-مشخصات مالکیتی حدود ۱۰۲۹ اثر در فایل زیر قابل مشاهده است. پیشتر برای این آثار، گواهی مالکیت مدت دار ، صادر و تحویل شده است اما مالکان این آثار، در عین حال می توانند با مراجعه به سامانه و ثبت نام ، گواهی جدید مالکیتی ( دائمی) را چاپ بگیرند . همچنان که قبلا اعلام شده، مجوزها و گواهی های سازمان سینمایی به دلیل نصب رمزینه و قابلیت اصالت سنجی و اعتبار سنجی نیاز به امضا ندارد ولی اگر متقاضی، تمایل به اخذ امضا دارد می تواند برای اخد امضا روی همان نسخه چاپی، به دفتر مدیر مربوط مراجعه کند و یا از دفتر مدیر بخواهد.

۳-مالکان آثاری که در فهرست زیر نیستند می توانند با مراجعه به سامانه و بارگذاری اسناد مربوط، تقاضای صدور گواهی مالکیت دائمی کنند .

آثار جدید نیز مشمول همین قاعده است . مطابق گردش کار، تمام مالکانی که از سوی تهیه کننده یا یکی از مالکان معرفی می شوند با مراجعه به سامانه، میزان سهم اعلامی را تایید می کنند و صرفا پس از تایید همه آنان، پیام «تکمیل مدارک» روی حساب های کاربری آنان درج و فرایند صدور گواهی مالکیت آغاز می شود . پس از تکمیل مدارک ، اطلاع رسانی صورت می پذیرد تا اگر ادعایی درباره مالکیت اثر وجود دارد رسیدگی شود و پس از یک ماه، گواهی مالکیت دائمی صادر می شود. چنانچه بعضی از حقوق این اثر، به‌صورت مدت‌دار واگذار شده باشد در گواهی مالکیت صادره، مشخص است.

۴-هر زمان که با پیگیری مدعیان، برای سازمان سینمایی محرز شود که گواهی صادره ، نادرست بوده ؛ رمزینه نامعتبر می شود و صدور گواهی جدید ، مستلزم گردشکار جدید است .
۵-در صورتی که در آینده، سهام فیلم یا حقوق نمایش خانگی ،تلویزیونی و … تغییر کند به روش فوق، ذتقاضای گواهی مالکیت جدید در سامانه سازمان سینمایی ثبت و گواهی مالکیت جدید صادر و گواهی قبلی به صورت خودکار باطل می شود.

 فهرست گواهی های صادره

انتهای پیام/

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است