امروز ۲۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰۳:۳۷

جلسه شورای صنفی نمایش امروز برگزار نشد

جلسه شورای صنفی نمایش امروز یکشنبه 29 اردیبهشت ماه برگزار نشد و در صورت وجود مواردی برای تصمیم گیری هفته آینده شورا تشکیل جلسه می دهد.
جلسه شورای صنفی نمایش برگزار نشدبه گزارش خبرنگار صبا، جلسه شورای صنفی نمایش امروز یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه برگزار نشد.
این جلسه امروز به این دلیل برگزار نشد که قرارداد فیلم ها در هفته گذشته ثبت شده بودند و موضوع مشخصی در دستور کار امروز شورا نبوده است.

 

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است