امروز ۴ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۲۹

«وقایع نگاری های الجزایر» به روایت کامو/ قدرت آلبر کاموی داستان نویس در روزنامه نگاری

«وقایع نگاری های الجزایر» شامل مجموعه مقالات و یادداشت های آلبر کامو درباره زادگاهش الجزایر است که با ترجمه هانیه رجبی از سوی نشر چشمه منتشر شده است.
به گزارش خبرنگار صبا، کتاب «وقایع نگاری های الجزایر» اثر آلبر کامو با ترجمه هانیه رجبی از سوی نشر چشمه منتشر شده است.
«وقایع نگاری های الجزایر» مجموعه ای از مقالات و یادداشت هایی است که آلبر کامو از سال ۱۹۳۹ تا ۱۹۵۸ درباره زادگاهش الجزایر نوشته است.
او در این دوره پرآشوب که به فقر، کشتار، جنگ های داخلی و اختلاف های عمیق سیاسی منجر شد، سعی کرد راوی روح الجزایری باشد که می شناخت، بی هیچ مسامحه و مصالحه ای با یکی از طرفین درگیری.
او در سفری به یکی از مناطق فقیرنشین این کشور (القبائل) رفت و روایت کرد چگونه تبعیض های جدی انسان ها را در آن جا گرسنه نگه داشته است و حالا آنها می خواهند انتقام بگیرند.
این روزها سالهاست که از استقلال الجزایر و ماجراها و درگیری های روشنفکران درباره آن گذشته اما این یادداشت ها کهنه شدنی نیست.
این مقالات نشان دهنده روح بزرگ و وسعت دید نویسنده ای است که می کوشید از استبداد در هر شکلش تبری جوید و علیهش بایستند.
بسیاری از این یادداشت ها در روزنامه های گوناگون منتشر شده و در سال ۱۹۵۸ به درخواست ناشر، کامو آنها را تدوین می کند و مقدمه ای درخشان بر آنها می نویسد.
این کتاب نشان می دهد کاموی غیر داستان نویس چه قدرتی دارد در یادداشت نویسی و روزنامه نگاری و چگونه می تواند در فضایی شعارزده و احساسی تامل کند و ازخرد و عقل بنویسد تا خون های کمتری ریخته شوند. مقالاتی که نام او را به عنوان یک روشنفکر پرطنین کرده اند، حتی بعد این همه سال که از مرگش می گذرد.
این کتاب در ۱۶۰ صفحه با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و با قیمت ۲۴ هزار تومان از سوی نشر چشمه منتشر شده است.

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است