امروز ۲۹ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰۴:۰۳

«فلسفه کودکی» کنکاشی در نظریه ادبیات کودک و مفهوم کودکی

«فلسفه کودکی» با موضوع نظریه ادبیات کودک و مفهوم کودکی نوشته گرت بی. متیوز با ترجمه سعید و مریم حسام پور از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شد.
به گزارش خبرنگار صبا، کتاب «فلسفه کودکی»؛ نظریه ادبیات کودک و مفهوم کودکی، نوشته گرت بی. متیوز است که با ترجمه سعید حسام پور و مریم حسام پور از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای گروه سنی اولیای تربیتی کودکان و نوجوانان منتشر شده است.
این کتاب در ۱۰ فصل و ۱۴۴ صفحه به طرح مباحثی در زمینه فلسفه کودکی می پردازد.
دیدگاه یک فیلسوف درباره کودکی، نظریه ها و مدل های کودکی، پیاژه و فلسفه، پیاژه و نگهداری، رشد اخلاقی، حقوق کودکان، یادزدودگی کودکی، کودکی و مرگ، ادبیات برای کودکان و هنر کودک عناوین ۱۰ فصل این کتاب است.
در پیشگفتار این کتاب به قلم مرتضی خسرونژاد و فریده پورگیو آمده است: «مجموعه «نظریه ادبیات کودک و مفهوم کودکی» با این انگیزه ترجمه و انتشار یافته است که زمینه های گفتگو میان پژوهش گران، منتقدان و صاحبنظران ادبیات کودک در ایران و جهان را بیش از پیش فراهم آورد. از دیگر سو اینک که چندین سال از تاسیس دوره کارشناسی ارشد ادبیات کودک در دانشگاه شیراز و چند دانشگاه دیگر کشور می گذرد، نیاز به منبع های معتبر و به روز در این زمینه هر دم آشکارتر احساس می شود…»
«فلسفه کودکی» در شمارگان ۲۵۰۰ نسخه و با قیمت ۱۰ هزار تومان روی پیشخوان کتابفروشی ها قرار دارد.

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است