امروز ۳ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰۴:۵۱

اسامی کمیته انتخاب سومین جشنواره «نوایش»

طی احکامی جداگانه از سوی مدیر کل هنرهای نمایشی و رادیو نمایش ، اعضای کمیته انتخاب سومین جشنواره نمایش های کوتاه رادیویی «نوایش» معرفی شدند.

به گزارش صبا به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، در متن حکم اعضای کمیته انتخاب سومین جشنواره «نوایش» آمده است: جشنواره نوایش فرصتی فراهم آورده است تا نقش و اهمیت نمایش های کوتاه رادیویی بیش از پیش نمایان شود.

در این مسیر ، انصاف و عدالت در داوری آثار حساسیت بیشتری پیدا می کند.

لذا نظر به تجربه و تعهد جنابعالی ، بدینوسیله به عنوان عضو هیات انتخاب سومین جشنواره نمایش های کوتاه رادیویی نوایش منصوب می شوید.

بر اساس این احکام مینو جبارزاده، حمیدرضا پورعلی، محمد و امین رهبر به عنوان اعضای کمیته انتخاب انتخاب شدند تا به بررسی آثار سومین جشنواره نمایش های کوتاه رادیویی «نوایش» بپردازند.

به گزارش دبیرخانه جشنواره با توجه به استقبال صورت گرفته امکان تمدید و مهلت دریافت آثار فراهم نیست و کمیته انتخاب آثار از روز ۱۲ مرداد ماه بازشنوایی آثار را شروع خواهد کرد و اسامی راه یافتگان به مرحله داوری نهایی از روز بیستم مرداد در سایت رادیو نمایش اعلام خواهد شد.

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است